Belijdenisdienst

De kerkdeuren mogen weer open!

Eindelijk, de kerkdeuren mogen weer open voor bezoek! We hebben uitgekeken naar dit moment! Het is fijn dat een (beperkte) groep mensen weer mag samenkomen in de dienst!

Dit is echter wel aan regels gebonden, wij willen ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat we verwachten dat je alleen naar de dienst komt als je gezond bent. Er kunnen 30 mensen per keer de dienst bezoeken. Het is nodig om je te registreren voor het bijwonen van een dienst. Dat kan via het aanmeldformulier op de website.

Als je je geregistreerd hebt (per huishouden aangeven met hoeveel mensen je komt), gaan we er vanuit dat je werkelijk de dienst bezoekt. Mocht je toch niet kunnen dan graag een mailtje naar scribarank@gmail.com

U krijgt een bevestiging van uw aanmelding. Als het aantal van 30 bereikt is, krijgt u de vraag om u opnieuw te registreren voor de week erna.

Als gemeente hebben we afspraken gemaakt over het bezoek aan de kerk. Bijvoorbeeld dat je vanaf  9.15 uur de kerk in mag, er is een vaste looproute en je krijgt een plaats aangewezen. Zo zijn er nog meer afspraken, deze kunt u nalezen in het gebruiksplan op de website.

Het belangrijkste is dat je gezond bent als je de dienst bezoekt. Dat is ook zorg voor elkaar!