Bidden
Bidstond De Hoeksteen

Wanneer

01/09/2017    
19:00 - 20:00

Waar

De Hoeksteen
Nagelerstraat 2, Emmeloord, 8301 XE

Evenement type

Kaart wordt geladen...

Wees in ding geen bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God ..
(Filippenzen 4:6)

Dat zijn nogal woorden; niet bezorgd zijn. We zijn juist zo goed in ons zorgen maken. Het kan ons dagen bezig houden en soms ook nachten. Wat een contrast met de oproep van Paulus en Timotheüs om in geen ding bezorgd te zijn. Paulus en Timotheüs hebben blijkbaar de ervaring dat de oplossing bij zorgen achter de komma staat. Zij hebben geleerd dat het meer effect heeft als hun verlangens in alles! bekend zijn bij God. We mogen ons door hen laten bemoedigen en aansporen. We hebben elkaar nodig als broeders en zusters om dichtbij onze hoop en vaste grond Jezus Christus te leven. Dat kan ook door samen te bidden en te zoeken naar het plan van onze Heer.

.. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus.

Wees welkom op vrijdag 1 september in het Kompas, waar we elkaar mogen aansporen en bemoedigen om te bidden en te smeken met dankzegging.

 

In De Hoeksteen is er een maandelijkse bidstond van gemeenteleden, voor allerlei onderwerpen, maar zeker ons onze eigen gemeenten. De deelname is vrij: je kunt komen wanneer je wilt, ook als je dat niet elke keer lukt.