Onze jeugd

Vanuit de Nederlandse Gereformeerde Kerk De Rank willen we kinderen en jongeren een veilige, toegankelijke en een gezellige plek bieden in hun zoektocht naar het Christelijk geloof en de beleving ervan. Hieronder is te lezen wat er wordt aangeboden.

Oppas

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er elke zondagochtend oppasdienst. Kinderen zijn welkom vanaf 15 minuten voor het begin van de ochtenddienst. Minimaal twee volwassenen zijn bij toerbeurt aanwezig om op de kinderen te passen. In een kindveilige omgeving is voldoende speelgoed aanwezig om de kinderen tijdens de kerkdienst te vermaken.

Vlak voor het einde van de dienst is er een moment waarop de kinderen opgehaald kunnen worden en mee de kerkzaal in gaan. Hierna zal de zegen worden uitgesproken over alle aanwezigen in de kerk. Ook de allerkleinsten krijgen zo deze zegen mee.

Kindernevendienst (KND)

Tijdens de kerkdienst is er voor kinderen van de basisschool Kindernevendienst.

Elke week is er KND voor de jongste kinderen uit de groepen 1 t/m 3 van de basisschool.

En om de week voor de oudere kinderen van de groepen 4 t/m 6 (middelste groep) en  7 en 8 (oudste groep) van de basisschool. Na het kindermoment in de kerkdienst vertrekken de kinderen en leiders naar een aparte ruimte en vlak voor de zegen komen ze terug in de kerkzaal.

Tienernevendienst (TND)

Voor de tieners van 12 t/m 14 jaar is er om de drie weken Tienernevendienst. De Tieners zijn hier vanaf het begin van de kerkdienst en komen voor de zegen terug in de kerkzaal.

TND sluit aan bij de belevingswereld en interesses van tieners. De TND vindt plaats in basisschool De Koperwiek die vlak bij ons kerkgebouw staat.

Club 1

Deze club is voor de groepen 5 en 6 van de basisschool. Komt bij elkaar op vrijdagavond van 19.00-20.00 uur om de twee weken in De Rank (in zaal De Trap).

Verbinding, gezelligheid en vriendschap staan centraal bij club 1. Er worden veel spelletjes gedaan.

Club 2

Club 2 is voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Komt bij elkaar op vrijdagavond

van 19.15 – 20.15 uur om de twee weken in kerkgebouw De Hoeksteen.

Er worden spelletjes met elkaar gedaan en er is vaak ook een tijdsblok waarin er wat serieuzer wordt nagedacht over dingen waar tieners mee kunnen zitten in relatie tot het geloof of hun leven. Er wordt vooral heel veel lol gemaakt! Plezier maken met elkaar staat voorop.

Club JOZO

Voor de tieners uit de klassen 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs is er, om de

veertien dagen, op vrijdagavond clubavond in De Rank van 19.15 tot 20.30 uur.

Gezelligheid staat voorop en elke avond zijn er frikandellen.