De Rank

Eerstvolgende dienst De Rank

30-01 09:30 Kerkdienst NGK

Adres:
Abelenlaan 31, 8302 CS  EMMELOORD (route)

Livestream:
Alle diensten zijn ook te volgen via de livestream op ons YouTube kanaal ‘NGK de Rank’

Elke zondag houden we twee diensten: meestal om 9:30 uur om 19:00 uur. De avonddienst wordt gezamenlijk gehouden met de CGK De Hoeksteen en is afwisselend in één van beide gebouwen.

De ochtenddiensten zijn gezinsdiensten, gericht op jong en oud. Er is doorgaans een crèche, kinderkring, en een kindernevendienst voor in elk geval de kinderen t/m groep 3 van de basisschool. De liturgie is divers en we zingen zowel onder begeleiding van piano of combo als onder begeleiding van het orgel.

De avonddiensten zijn meer ingetogen en verdiepend van karakter. We zingen dan meestal onder begeleiding van het orgel.

Eens in de maand is er ’s middags om 16.30 uur een Connect-dienst, dit is in plaats van de reguliere avonddienst. De Connect-diensten zijn laagdrempelige diensten gericht op jongeren uit de hele polder om hen vertrouwd te maken met het evangelie. We zingen dan samen onder begeleiding van een band.

Collectes zondag 23 januari

1e collecte voor de kerk:
het rekeningnummer van de kerk is NL75 RABO 0396 6208 41.

2e collecte voor de diaconie:
het rekeningnummer van de diaconie is
NL48 RABO 0396 6191 93;
graag bij overboeking vermelden ‘diaconie’.

We zijn alweer bijna twee jaar onderweg in deze corona-periode. Nu kunnen we ons voorstellen dat deze situatie ook wat praktische hulpvragen met zich meebrengt.
Bij het team diaconaat krijgen we eigenlijk geen hulpvragen binnen, wat natuurlijk heel mooi is als er ook geen hulp nodig is. Maar mocht u/jij toch een hulpvraag hebben, waarbij de diaconie kan ondersteunen, laat het ons dan weten!
Hebt u bijvoorbeeld geen vervoer naar de kerkdiensten (als we weer bezoekers mogen ontvangen)? Meld het ons dan even. Of bent u juist bereid om die praktische hulp te bieden, door vervoer te verzorgen of een keer een klusje voor iemand op te knappen? Laat het ons dan ook even weten.

Team diaconaat
Herman Haak, Sylven Stoter, Johan de Wit

Collectes zondag 16 januari

1e collecte voor de kerk:
het rekeningnummer van de kerk is NL75 RABO 0396 6208 41.

2e collecte voor Stichting steun Messiasbelijdende Joden:
het rekeningnummer van de diaconie is
NL48 RABO 0396 6191 93;
graag bij overboeking vermelden ‘Messiasbelijdende Joden’.

Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden wil de Stichting de Messiasbelijdende Joden steunen met gebeden en gaven. Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten. Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

Ondersteunende documenten

Hieronder kunt u ondersteunende documenten voor sommige diensten downloaden.

Of luister naar één van de eerder opgenomen diensten vanuit De Rank. Kies eerst de betreffende dienst en druk dan op het afspeelsymbool.

Agenda uitgelicht

Kerkdienst NGK
30
09:30 - 11:00
Kerkdienst NGK

30
19:00 - 20:00
Kerkdienst NGK + CGK
Kerkdienst NGK
06
09:30 - 11:00
Kerkdienst NGK

06
16:00 - 17:00
Connect dienst

Opnamen andere gebouwen

Soms houden we één van onze diensten in een ander gebouw, bijvoorbeeld omdat er meer mensen komen dan er in De Hoeksteen of De Rank passen. In die gevallen staan de opnamen niet in de opsomming hierboven. Daarom bieden we ze u hieronder aan. We zetten er ook opnamen neer van andere bijzondere gebeurtenissen, waarvan we u langer willen laten genieten dan in de lijst hierboven staat.