De Rank

Eerstvolgende dienst De Rank

Collectes zondag 25 oktober                   

1e Collecte voor de kerk:

het rekeningnummer van de kerk is NL75 RABO 0396 6208 41.

2e Collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap :

het rekeningnummer van de diaconie is NL48 RABO 0396 6191 93;

graag bij overboeking vermelden ‘NBG’.

Van de NBV tot een eerste Bijbelvertaling voor Angola. En van debijbel.nl tot Bijbel Basics en de app Mijn Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij.

Kerndoelen van het NBG: de Bijbel vertalen, de Bijbel beschikbaar stellen en betrokkenheid bij de Bijbel vergroten.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit werk!

Ondersteunende documenten

I.v.m. de Corona-situatie is de insteek van de komende diensten anders. Hieronder kunt u ondersteunende documenten voor deze diensten downloaden.Of luister naar één van de eerder opgenomen diensten vanuit De Rank. Kies eerst de betreffende dienst en druk dan op het afspeelsymbool.

Agenda uitgelicht

Alpha Cursus
27
18:45 - 21:15
Alpha Cursus
Gezin naar Gods plan
29
20:00 - 22:00
Gezin naar Gods plan

Opnamen andere gebouwen

Soms houden we één van onze diensten in een ander gebouw, bijvoorbeeld omdat er meer mensen komen dan er in De Hoeksteen of De Rank passen. In die gevallen staan de opnamen niet in de opsomming hierboven. Daarom bieden we ze u hieronder aan. We zetten er ook opnamen neer van andere bijzondere gebeurtenissen, waarvan we u langer willen laten genieten dan in de lijst hierboven staat.

Bevestigings- en intrededienst van Bram Hofland, 5 februari 2017 (Nieuw Jeruzalemkerk)