De Rank

Eerstvolgende dienst De Rank

Adres:
Abelenlaan 31, 8302 CS  EMMELOORD (route)

Livestream:
Alle diensten zijn ook te volgen via de livestream op ons YouTube kanaal ‘NGK de Rank’

Elke zondag houden we twee diensten: meestal om 9:30 uur om 19:00 uur. De avonddienst wordt gezamenlijk gehouden met de CGK De Hoeksteen en is afwisselend in één van beide gebouwen.

De ochtenddiensten zijn gezinsdiensten, gericht op jong en oud. Er is doorgaans een crèche, kinderkring, en een kindernevendienst voor in elk geval de kinderen t/m groep 3 van de basisschool. De liturgie is divers en we zingen zowel onder begeleiding van piano of combo als onder begeleiding van het orgel.

De avonddiensten zijn meer ingetogen en verdiepend van karakter. We zingen dan meestal onder begeleiding van het orgel.

Eens in de maand is er ’s middags om 16.30 uur een Connect-dienst, dit is in plaats van de reguliere avonddienst. De Connect-diensten zijn laagdrempelige diensten gericht op jongeren uit de hele polder om hen vertrouwd te maken met het evangelie. We zingen dan samen onder begeleiding van een band.

Collectes Hemelvaartsdag 13 mei

1e collecte voor de kerk:
het rekeningnummer van de kerk is NL75 RABO 0396 6208 41.

2e collecte voor Stichting Mensenkinderen :
het rekeningnummer van de diaconie is
NL48 RABO 0396 6191 93;
graag bij overboeking vermelden ‘St. Mensenkinderen’.

Corona, geen werk, geen vaccin, geen bijstand van de overheid, stijgende voedsel– en energieprijzen. Voor veel gezinnen op het platteland van Albanië, Armenië en Moldavië blijven de problemen zich maar opstapelen. In het verleden trokken vaders met hun zonen naar het buitenland om daar geld te verdienen. Maar door corona is er in het buitenland geen werk meer en dus hebben deze gezinnen geen inkomsten.
Mensenkinderen biedt deze gezinnen de helpende hand met een goedkope en doeltreffende oplossing voor het voedselprobleem waar arme gezinnen mee worstelen: we geven hen een veld-vol-voedsel-pakket. Dit pakket bevat verschillende groentezaden en pootaardappels. Hiermee kunnen de gezinnen hun eigen voedsel verbouwen. Van de opbrengst kan een gezin met vier kinderen meer dan een jaar leven! Help mee dit project tot een succes te maken!

Collectes zondag 9 mei

1e collecte voor de kerk:
het rekeningnummer van de kerk is NL75 RABO 0396 6208 41.

2e collecte voor Pax Kinderhulp :
het rekeningnummer van de diaconie is
NL48 RABO 0396 6191 93;
graag bij overboeking vermelden ‘Pax Kinderhulp’.

Pax Kinderhulp organiseert jaarlijks voor 20 kinderen (8-12 jaar) een programma van 2 weken, waarin ze bij gastgezinnen in de NOP logeren. De kinderen komen vaak uit kansarme gezinnen, vaak zijn ze ook mantelzorger. Dit jaar hebben we de actie i.v.m. corona wederom moeten afzeggen. We gaan nu o.a. voor een aantal scholen in arme wijken lesmaterialen en materialen voor sport en spel aanschaffen.

Ondersteunende documenten

I.v.m. de Corona-situatie is de insteek van komende diensten anders. Hieronder kunt u ondersteunende documenten voor deze diensten downloaden.Of luister naar één van de eerder opgenomen diensten vanuit De Rank. Kies eerst de betreffende dienst en druk dan op het afspeelsymbool.

Agenda uitgelicht

Kerkdienst Hemelvaartsdag
13
09:30 - 10:30
Kerkdienst Hemelvaartsdag
Cursus Nieuwe Testament
20
20:00 - 21:30
Cursus Nieuwe Testament
Connect dienst
06
16:30 - 17:30
Connect dienst
Connect dienst
05
16:30 - 17:30
Connect dienst

Opnamen andere gebouwen

Soms houden we één van onze diensten in een ander gebouw, bijvoorbeeld omdat er meer mensen komen dan er in De Hoeksteen of De Rank passen. In die gevallen staan de opnamen niet in de opsomming hierboven. Daarom bieden we ze u hieronder aan. We zetten er ook opnamen neer van andere bijzondere gebeurtenissen, waarvan we u langer willen laten genieten dan in de lijst hierboven staat.