De Rank

Eerstvolgende dienst De Rank

02-10 09:30 Kerkdienst NGK

Adres:
Abelenlaan 31, 8302 CS  EMMELOORD (route)

Livestream:
Alle diensten zijn ook te volgen via de livestream op ons YouTube kanaal ‘NGK de Rank’

Elke zondag houden we twee diensten: meestal om 9:30 uur om 19:00 uur. De avonddienst wordt gezamenlijk gehouden met de CGK De Hoeksteen en is afwisselend in één van beide gebouwen.

De ochtenddiensten zijn gezinsdiensten, gericht op jong en oud. Er is doorgaans een crèche, kinderkring, en een kindernevendienst voor in elk geval de kinderen t/m groep 3 van de basisschool. De liturgie is divers en we zingen zowel onder begeleiding van piano of combo als onder begeleiding van het orgel.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie/thee te drinken in de hal van de kerk.

De avonddiensten zijn meer ingetogen en verdiepend van karakter. We zingen dan meestal onder begeleiding van het orgel.

Eens in de maand is er ’s middags om 16.30 uur een Connect-dienst, dit is in plaats van de reguliere avonddienst. De Connect-diensten zijn laagdrempelige diensten gericht op jongeren uit de hele polder om hen vertrouwd te maken met het evangelie. We zingen dan samen onder begeleiding van een band.

Collectes zondag 25 september

1e collecte voor de kerk:
het rekeningnummer van de kerk is NL75 RABO 0396 6208 41.

2e collecte voor Operatie Mobilisatie – noodhulp Pakistan:
het rekeningnummer van de diaconie is NL48 RABO 0396 6191 93;
graag bij overboeking vermelden ‘OM Pakistan’.

Operatie Mobilisatie verspreidt al sinds 1979 in Pakistan het evangelie en bouwt mee aan levende gemeenschappen van Jezus-volgers. Door overstromingen zijn nu miljoenen mensen dakloos in Pakistan. Het team van OM is begonnen met het geven van noodhulp. Families in de provincie Sindh worden ondersteund met voedsel, hygiënepakketten en medische hulp. Maar om meer mensen gedurende langere tijd te ondersteunen, zijn er meer financiële middelen nodig.
Helpt u mee?!

Collectes zondag 18 september

1e collecte voor de kerk:
het rekeningnummer van de kerk is NL75 RABO 0396 6208 41.

2e collecte voor Mercy Ships:
het rekeningnummer van de diaconie is NL48 RABO 0396 6191 93;
graag bij overboeking vermelden ‘Mercy Ships’.

Jaarlijks sterven er 17 miljoen mensen wereldwijd, omdat ze geen toegang hebben tot de juiste zorg. Mercy Ships gelooft dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, maken ze door operaties en trainingen, chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten.
Dit vanuit het streven om het model van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen. Omdat ieder mensenleven het waard is om voor te vechten.

Ondersteunende documenten

Hieronder kunt u ondersteunende documenten voor sommige diensten downloaden.

Of luister naar één van de eerder opgenomen diensten vanuit De Rank. Kies eerst de betreffende dienst en druk dan op het afspeelsymbool.

Agenda uitgelicht

Jubileum concert Canticum
01
20:00 - 22:00
Jubileum concert Canticum
Kerkdienst NGK
02
09:30 - 11:00
Kerkdienst NGK
Connect dienst
02
16:30 - 17:30
Connect dienst
Kerkdienst NGK + CGK
02
19:00 - 20:00
Kerkdienst NGK + CGK

Opnamen andere gebouwen

Soms houden we één van onze diensten in een ander gebouw, bijvoorbeeld omdat er meer mensen komen dan er in De Hoeksteen of De Rank passen. In die gevallen staan de opnamen niet in de opsomming hierboven. Daarom bieden we ze u hieronder aan. We zetten er ook opnamen neer van andere bijzondere gebeurtenissen, waarvan we u langer willen laten genieten dan in de lijst hierboven staat.