De Rank

Eerstvolgende dienst De Rank

 Collecte zondag 2 augustus 2020

1e Collecte voor de kerk:

het rekeningnummer van de kerk is NL75 RABO 0396 6208 41.

2e Collecte voor de zending:

het rekeningnummer van de diaconie is NL48 RABO 0396 6191 93;

graag bij overboeking vermelden ‘zending’.

           

Ondersteunende documenten

I.v.m. de Corona-situatie is de insteek van de komende diensten anders. Hieronder kunt u ondersteunende documenten voor deze diensten downloaden.


Of luister naar één van de eerder opgenomen diensten vanuit De Rank. Kies eerst de betreffende dienst en druk dan op het afspeelsymbool.

Agenda uitgelicht

Connect dienst
06
16:30 - 18:00
Connect dienst
Gezin naar Gods plan
10
19:45 - 22:00
Gezin naar Gods plan
Alpha Cursus
15
18:45 - 21:15
Alpha Cursus

Opnamen andere gebouwen

Soms houden we één van onze diensten in een ander gebouw, bijvoorbeeld omdat er meer mensen komen dan er in De Hoeksteen of De Rank passen. In die gevallen staan de opnamen niet in de opsomming hierboven. Daarom bieden we ze u hieronder aan. We zetten er ook opnamen neer van andere bijzondere gebeurtenissen, waarvan we u langer willen laten genieten dan in de lijst hierboven staat.

Bevestigings- en intrededienst van Bram Hofland, 5 februari 2017 (Nieuw Jeruzalemkerk)