Wie zijn wij?

Visie

Jezus staat centraal. Wij zijn afhankelijk van Hem, als ranken die afhankelijk zijn van de wijnstok. Jezus voedt ons en sterkt ons. Vanuit de verbondenheid met Hem en met elkaar willen wij samen groeien in ons geloof en vruchtdragen in ons leven.

Als kerk is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Wat is nu belangrijk voor ons? En waar willen we met name onze aandacht, tijd en geld aan besteden? Om dat helder voor ogen te houden hebben we in ons visieplan 2021-2025 de volgende 5 prioriteiten geformuleerd:

  1. Jezus Christus staat in alles centraal! Hij is het Hoofd van de kerk. Als kerk willen we samen God eren en aanbidden, luisteren naar Zijn Woord, ons laten vervullen door Zijn Heilige Geest, en in gebed ons leven en de wereld waarin wij wonen voor Gods aangezicht brengen.
  2. Persoonlijk geloof: Samen delen we het geloof. Wij hebben elkaar nodig. Door persoonlijke geloofsgesprekken en door persoonlijk met en voor elkaar te bidden wordt ons geloof gesterkt.
  3. Veiligheid/Authenticiteit: We willen samen open, eerlijk en gastvrij zijn. Je mag jezelf zijn. We vormen een ‘lichaam’, waarin elk lid van waarde is. We willen graag ruimte maken voor eigen initiatieven van gemeenteleden.
  4. Jeugd en Gezin: Onze jeugd verdient bijzondere aandacht. Het raakt wanneer jongeren God de rug toe keren. Als kerk willen we er alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om onze jeugd te helpen om Jezus te leren kennen als hun Redder en Heer.
  5. De wereld om ons heen: Geloven doe je niet alleen op zondag, maar elke dag van je leven. Het geloof mag alles wat we doen beïnvloeden. We zijn geroepen om vrucht te dragen, door Gods
    beeld in woord en daad zichtbaar te maken in de wereld. Als kerk willen we een bron van zegen zijn voor onze omgeving.

(Het gehele visieplan is op te vragen bij de scriba)

Gemeenteleven

De Rank kent een actief gemeenteleven. Naast de diensten op zondag hebben gemeenteleden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in verschillende groepen. Zo zijn er onder andere bijbelkringen, studiegroepen, verenigingen, gemeentezondagen en jeugdclubs. Veel van deze activiteiten zijn ook te bezoeken wanneer je geen lid bent van onze gemeente.
Heb je vragen over specifieke activiteiten of over de kerkdiensten? Neem dan gerust contact op met de scriba of predikant.

Organisatie

De Rank is een zelfstandige gemeente binnen het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). De circa 400 leden van De Rank vormen samen de gemeente. Waar mogelijk draagt iedereen praktisch en financieel zijn/haar steentje bij aan het gemeentewerk.

Organisatorisch houden verschillende teams overzicht over de taakvelden in de gemeente. Zo is er o.a. een team voor: Jeugd & Gezin, Rentmeesterschap, Gemeenteopbouw en Liturgie & Eredienst.

De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Zij houden het overzicht over de koers van de gemeente en dragen dienend bij aan de vorming van een gezond geestelijk klimaat waarin alle leden de ruimte hebben om te groeien in hun geloof en in hun persoonlijke relatie met Jezus. We vinden het belangrijk dat het hoofd van onze gemeente, dat is Jezus, het voor het zeggen heeft. Zijn richting vinden we ook door regelmatig samen in gebed te gaan.

Andere gemeenten

We staan niet alleen in de polder: we werken met name intensief samen met de CGK De Hoeksteen en de Pro Rege. Vanaf 1 mei 2023 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) samengegaan in het kerkverband Nederlandse Gereformeerde Kerken. Meer informatie hierover is hier te vinden: LV-GS, infoblad

Als gemeente zijn we in Emmeloord aangesloten bij de raad van kerken, informatie hierover is te vinden via: https://www.raadvankerkenemmeloord.nl/

Samen met alle andere gelovigen en kerken in de regio willen we tot zegen zijn voor onze omgeving. God is gelukkig niet gebonden aan kerkmuren. Als gelovigen zijn we met elkaar verbonden door onze band met onze Heer Jezus Christus.

Ontdek geloven

Als je voor het eerst komt, vraag je je misschien af wat we doen en waarom we dat doen. We vertellen je er graag over en doen dat vrijblijvend. Of je gaat geloven en hoe die weg er voor je uit ziet, is bij iedereen anders. Veel mensen die je voor zijn gegaan, hebben achteraf gezegd dat het de beste keuze van hun leven was.

Wees welkom om het geloof te ontdekken! Dat kan bijvoorbeeld door een kerkdienst bij te wonen, door een gesprek met de predikant, of door mee te doen aan een starterscursus (de Alpha cursus), gun jezelf tijd en ontdek dat God (ook) van jou houdt!

Onze predikant

Sinds 2018 is Sjaak Biewenga onze voorganger. Sjaak is als kind opgegroeid in Emmeloord en nu woont hij hier weer samen met zijn gezin om onze gemeente te kunnen dienen. Per jaar leidt Sjaak zo’n 40 diensten in onze gemeente. De andere diensten worden door gastpredikanten geleid. Daarnaast is Sjaak o.a. betrokken bij het pastoraat, het jeugdwerk en het bestuur van de gemeente. Heb je een vraag aan Sjaak? Neem dan gerust contact met hem op.