De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

In het kader is door onze kerken van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. De afzonderlijke kerken publiceren op hun website de verplichte transparantie-gegevens. Die van De Rank kunt u hieronder downloaden.

De Rank