De Bijbel alleen, maar hoe dan?

20/04/2017 (10:30 - 15:00)


2017 is het jaar van Refo 500. We gedenken en vieren dat de Reformatie in 1517 een begin kreeg met de 95 stellingen die Maarten Luther op de deur van de kerk in Wittigen spijkerde.

Door het werk van de reformatoren is de Bijbel, als woord van God, weer centraal komen te staan in de erediensten, in het geloof en in het leven. Het is mooi dat daar op zoveel plaatsen en manieren bij wordt stilgestaan. Maar is het ook betekenisvol in óns leven?

Wij, als gereformeerden, belijden dat de verkondiging van het evangelie het belangrijkste is in de kerkdienst. Is dat ook de werkelijkheid? En léven we dan ook naar dat woord? Kan onze omgeving dat ook aan ons zien en merken?

Een andere, ook interessante vraag is: hoe werkt dit uit in kerken in het buitenland? Zij hebben een andere geschiedenis en leven in een andere cultuur. Is het ‘sola scriptura’ ook bij hen belangrijk? En kunnen wij iets van elkaar leren?

We hebben twee boeiende sprekers gevonden die ons meenemen in de rijkdom van de Reformatie:

  • Prof. dr. Herman J. Selderhuis, hoogleraar aan de TUA, voorzitter Refo 500
  • Drs. Surya Harefa, PhD student aan de TUK, werkzaam in Japan

Middagprogramma

Vragen worden beantwoord door de sprekers. Er is weer keuze tussen het podiumprogramma of het volgen van workshops.

Podiumprogramma

De Bijbel alleen – kijk maar!
Luther was een omstreden figuur. Voor de een was hij een gevaarlijke ketter, voor de ander een door God gezondene. Tussen voor- en tegenstanders woedde een strijd die lang niet zachtzinnig was. Ida Slump neemt u mee op beeldreis. Tijdens deze tocht zult u zien hoe fel de spot over en weer kon zijn, maar ook hoe bevrijdend Luthers boodschap was: de genade van God, ontdekt in Zijn Woord. Ida Slump-Schoonhoven is coördinator van Forum C-Kunst.

Workshops

Voor het bijwonen van een workshop graag vooraf aanmelden bij Evelien Wierenga: e.wierenga@bijbelstudiebond.nl met vermelding van welke workshop je zou
willen bijwonen, je naam, mailadres en telefoonnummer. Er is beperkte plaats. Wie het eerst meldt heeft een plekje. De volgende workshops zullen worden georganiseerd:

  1. Stadswandeling o.l.v.dhr. Visser
  2. Bloem schikken o.l.v. mw. Rorije en Beekhof
  3. Oude voorwerpen pimpen o.l.v. mw. Everdien v. Olst
  4. Schilderen o.l.v. Herman Mensink

Toegangsprijs: € 15,-, inclusief koffie/thee met koek en kop soep tussen de middag.

Steunpunt Bijbelstudie (www.steunpuntbijbelstudie.nl)


Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
20/04/2017
10:30 - 15:00

Locatie
De Open Poort (GKv)
Veldhoeve 1
8052 AB    Hattem

Categorieën