Congres ‘De waarde van de Schepping’

20/10/2018 (Hele dag)


Op 20 oktober 2018 organiseert Jan van Meerten een congres over het thema ‘Schepping, wetenschap en ethiek’. De titel van het congres is ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Alle sprekers op deze conferentie zien het Woord van God als Zijn geopenbaarde Woord. Diverse onderwerpen zullen aan bod komen. Een greep: Is de Schrift (historisch) betrouwbaar?, Leidt wetenschapsbeoefening tot waarheid?, Hoe is deze kosmos ontstaan?, Past sterrenlicht van miljoenen lichtjaren ver bij een jong heelal?, Hoe doe ik Genesis theologisch gezien het meeste recht?, Wat zijn de knelpunten voor theïstisch evolutionisme?, Hoe hebben christenen in het verleden en heden gesproken over Genesis, een recente schepping, een wereldwijde zondvloed en de andere gebeurtenissen uit de Schrift?, Hoe duiden wij als christenen (met name diegene die Gods Woord betrouwbaar achten) gegevens uit bijvoorbeeld de biologie, geologie, theologie, kosmologie en filosofie? Het belang van dit congres zit hem hierin dat wij de wereld om ons heen zien als de geschapen werkelijkheid, zonder hierbij af te doen aan Gods Openbaring. Dan leidt onderzoek naar deze werkelijkheid tot verwondering en tot Gods eer.

Doelgroep van dit congres: studenten, predikanten, leerkrachten, academici en overig geïnteresseerden.
Aanmelden kan via www.oorsprong.info. Op deze website staat ook het programma en meer informatie.


Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
20/10/2018
Hele dag

Locatie
Verenigingsgebouw 'De Notenbalk'
Swaenenstate 40
   Opheusden

Categorieën