Kerstnachtdienst

24/12/2022 (22:00 - 23:00)


Na twee jaar geen kerstnachtdienst, organiseert de Raad van Kerken in Emmeloord dit jaar weer een kerstnachtdienst, op zaterdag 24 december.

Deze keer in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Pro Rege, Revelsant 86. Voorganger is ds. Arco Haak over het thema: ‘Jezus, Licht in het duister!’ Medewerking wordt verleend door Chr. Gem. koor Canticum onder leiding van Martine van Atten. Piano: Karen Reinders. De gemeentezang wordt begeleid door de muziekgroep VRIJ van Pro Rege, onder leiding van Aart Voorberg.

De dienst begint om 22.00 uur. Tijdens de dienst zal er gecollecteerd worden voor het Leger des Heils en de kerkdiensten voor Oekraïners in de Fontein. Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de gemaakte onkosten. Van harte welkom!


Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
24/12/2022
22:00 - 23:00

Categorieën