Kerknaam De Hoeksteen
Kerkdienst CGK

Wanneer

30/12/2018    
09:30

Waar

De Hoeksteen
Nagelerstraat 2, Emmeloord, 8301 XE

Evenement type

Kaart wordt geladen...

– Voorganger: Ds. C.J. van den Boogert (Elburg)
– Muziek: G. van ‘t Spijker
– Lezen: Jesaja 61: 10 – 62: 3, Lukas 2: 33-40, Galaten 4: 4-5

Collecten
Vandaag: Kerk en Trans World Radio
Oudejaarsdag: Kerk en Diaconie
Nieuwjaarsdag: Kerk en Diaconie
Volgende week: Kerk en Diaconie

2e Collecte vandaag
De diaconie collecte van 30 december is bestemt voor Trans World Radio
Radiogolven zijn niet tegen te houden. Ze gaan door politieke, geografische, sociale en religieuze grenzen heen.
Trans World Radio ondersteunt de kerken bij het volvoeren van de grote zendingsopdracht die Jezus gaf in Mattheus 28:19.
TWR richt zich via de radio en andere media vooral op gebieden en culturen waar zendelingen moeilijk kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege christenvervolging. De programma’s van TWR worden vrijwel altijd geproduceerd in het land waar ze ook worden uitgezonden, tenzij dit te gevaarlijk is. In de taal en het gebied waar TWR uitzendt, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de kerk, christenen en andere christelijke organisaties die ter plaatse aanwezig zijn. Op deze manier blijven de programma’s dicht bij de mensen en hun cultuur staan. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Kindernevendienst
Groepen 1 t/m 8