Piano Muziek

Muziek Workshop met Adrian Roest

11/03/2017 (09:30 - 13:00)


In Kerkpost nr. 17-03 stond uitgelegd hoe we met muziek om willen gaan in De Hoeksteen. Dat bericht staat rechts nog eens weergegeven. Hierin wordt melding gemaakt van een workshop muziek. Deze workshop is gepland op zaterdagochtend 11 maart en wordt verzorgd door Adrian Roest. Adrian is beroepsmuzikant en als toetsenist actief in de band van Sela.

Het programma van 11 maart bestaat uit twee delen en is als volgt ingedeeld:

  • 09:30-09:45 uur: inloop met koffie
  • 09:45-11:15 uur: algemene informatie over muziek maken in de kerk
  • 11:15-11:30 uur: pauze
  • 11:30-13:00 uur: specifieke instructie voor de combo’s

Er zijn de laatste maanden al diverse mensen benaderd om mee te doen in een combo. De eerste groepen zijn ook al druk aan het oefenen. Vooral het tweede deel van de workshop is bedoeld om de combo’s verder te ondersteunen in de begeleiding van de samenzang.

Ik kan mij heel goed voorstellen dat er meer mensen zijn die interesse hebben in de workshop. Adrian Roest is namelijk iemand die boeiend kan vertellen over muziek en kan putten uit een schat aan ervaring. Daarom nodigen wij u van harte uit om het eerste deel van de workshop bij te wonen. Wel van tevoren aanmelden door een mailtje te sturen naar fvboven@gmail.com of het aanmeldformulier hieronder in te vullen.

Frank van Boven


Wat gebeurt er met de kerkmuziek in de Hoeksteen?

Afgelopen gemeentedag hebben we met elkaar stilgestaan bij muziek in de dienst. Hoe eren we samen, als gemeente, onze God? Met welke instrumenten, en welke liederen gebruiken we daarvoor? Naar aanleiding van Ps. 150 hield toen nog kandidaat Bram Hofland een verhaal over de verschillende instrumenten die in deze psalm worden genoemd. Allerlei instrumenten komen in die psalm langs, die gebruikt worden om de HEER te loven. Vanuit die gemeentezondag is in de kerkenraad en in de liturgiecommissie de wens uitgesproken om meer te doen met muziekinstrumenten in onze eredienst.

Combo’s in de eredienst
Op dit moment gebruiken we pianobegeleiding voor liederen die we niet met het orgel kunnen begeleiden. Denk aan nummers uit Opwekking, Sela en Psalmen voor nu. Het is mooi om ook die met elkaar te kunnen zingen, naast de Psalmen en gezangen. Juist daarbij kunnen naast pianisten ook andere mensen met gaven en talenten hun diensten inzetten. God heeft aan vele mensen in onze gemeente die gaven gegeven. Daarom worden combo’s ingezet ter ondersteuning van de gemeentezang. Combo’s bestaan uit verschillende instrumenten en enkele zangers. De samenstelling per combo verschilt. Op verzoek van de liturgiecommissie heeft Frank van Boven het opzetten van deze combo’s op zich genomen. In januari is er een gezamenlijke startmiddag geweest, en in maart zal een pianist van Sela een workshop komen verzorgen.

Wordt nu alles anders?
Met de vorming van de combo’s willen we niet de inrichting van de eredienst veranderen. We blijven Psalmen en gezangen zingen, en ook andere liederen die we gewend zijn. Ook met de verdeling tussen deze verschillende nummers die we gewend zijn. Met de combo’s hebben we juist de begeleiding van nieuwe liederen op het oog. Die vragen om een andere begeleiding dan met het orgel. Naast de piano is het dan mooi als ook andere gaven worden benut. De muzikanten mogen de gemeente dienen door haar te begeleiden in het zingen voor God: dat geldt voor combo’s, organisten en alle anderen die betrokken zijn bij onze diensten.

Binnenkort zullen de eerste combo’s hun diensten verlenen. Het is een proces wat we zijn aangegaan, een weg die we gaan. Het is een begin. De komende periode gaan we nadenken hoe we nog meer mensen hun gaven en talenten kunnen laten gebruiken in de dienst. Dat alles in afhankelijk van onze God. Zo hopen we dat we met de combo’s, samen met het orgel en alle anderen dingen die we in onze diensten doen, onze Koning eer en glorie mogen brengen.

De Liturgiecommissie


Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
11/03/2017
09:30 - 13:00

Locatie
De Hoeksteen
Nagelerstraat 2
8301 XE    Emmeloord

Categorieën