M/V in de Bijbel en M/V in de kerk

24/01/2017 (19:45 - 21:45)


M/V in de Bijbel en M/V in de kerk
Twee thema-avonden over een actuele discussie
op dinsdag 24 + 31 januari 2017

Onderstaande uitnodiging komt vanuit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. De thema-avonden zijn ook open voor leden van andere kerken.

De vraag of vrouwen het ambt mogen bekleden is in onze (GKV) kerken een hot item. De Generale Synode (van de GKV) zal er in de eerste helft van 2017 een besluit over nemen. Daarom worden er in januari 2017 twee thema-avonden over dit onderwerp georganiseerd in GKV “Het Noorderlicht” in Assen-Peelo voor belangstellenden uit heel Noord-Nederland.

Op DINSDAG 24 JANUARI 2017 komt dr. M.P.G. (Myriam) Klinker – de Klerck naar Assen om te spreken over het onderwerp: “Ongeschikt, ondergeschikt of geschikt? Vrouwen in de wereld van het Nieuwe Testament” . Myriam is lid van de GKV en docent N.T. aan de Theologische Universiteit in Kampen

Myriam: “In de discussie rondom ‘man, vrouw en ambt’ spelen de zogeheten ‘zwijgteksten’ van Paulus een belangrijke rol. Maar als het gaat over het op-treden van vrouwen rondom en in het spoor van Jezus schetst het Nieuwe Testament een plaatje met meer schakeringen. Hoe resoneert dit alles met wat we weten over vrouwen in die tijd? En waar zit precies de frictie met de westerse cultuur? Kom en ontmoet de vrouwen uit het Nieuwe Testament in hún leefwereld.”

Op DINSDAG 31 JANUARI 2017 komt prof. dr. M.J. (Maarten) Verkerk naar Assen om te spreken over het onderwerp: “Rechtdoen aan vrouwen. Kerk, tijdgeest en exegese.” Maarten is lid van GKV en hoogleraar christelijke filosofie in Eindhoven en Maastricht. Hij houdt zich al jaren bezig met de plaats van man en vrouw in huwelijk, kerk en samenleving.

Maarten: “In het verleden was ‘man, vrouw en ambt’ geen onderwerp van discussie. Het was vanzelfsprekend dat het ambt door mannen bediend werd. Ook was het vanzelfsprekend dat vrouwen ondersteunende taken verrichten. De vraag is: Waarom veranderen mensen van mening? Hoe komt het dat ‘tegenstanders’ ‘voorstanders’ worden. In deze lezing wil ik als eerste mijn eigen weg laten zien. Ik wil laten zien waarom ik van mening ben veranderd. Ook wil ik laten zien welke nieuwe inzichten ik heb opgedaan als redacteur van het boek Zonen & dochters profeteren. Bij elke stap wil ik laten zien welke bijbelse en niet-bijbelse argumenten een rol hebben gespeeld. Ten slotte wil ik stilstaan bij de vraag: Hoe nu verder?”

Het boek Zonen & dochters profeteren is bij inschrijving te bestellen en wordt met 10% korting op de eerste avond geleverd voor € 18,00 (mits 30 personen op het boek intekenen, anders € 19,90).

Wie: dr. Myriam Klinker-de Klerck en dr. Maarten Verkerk
Wat: twee avonden over ‘M/V in de Bijbel en in de kerk
Data: dinsdag 24 + 31 januari 2017
Waar: GKV Het Noorderlicht – Scharmbarg 37, 9407 EA Assen
Tijd: 19.45-21.45 uur met pauze (zaal open vanaf 19:15 uur)
Kosten: € 10,00 per persoon (incl. reader, handout, koffie + thee) + € 18,00 wanneer men intekent op het boek
Opgave: themaavondennoorderlicht@xs4all.nl  (duidelijk aangeven wanneer men ook intekent op het boek)
Parkeren: twee grote parkeerplaatsen in centrum Assen-Peelo (Scharmbarg 101 9407 EC of Scharmbarg 31, 9407 EA)
Meer info: ds. L.E. Leeftink – ernstleeftink@xs4all.nl / 0592-345954

M/V in de Bijbel en M/V in de kerk
Twee thema-avonden over een actuele discussie
op dinsdag 24 + 31 januari 2016


Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
24/01/2017
19:45 - 21:45

Locatie
GKV Het Noorderlicht
Scharmbarg 37
9407 EA    Assen

Categorieën