Symposium: Een ander evangelie?

12/05/2017 (13:30 - 17:00)


UITNODIGING symposium TUA / deputaten evangelisatie

Een ander evangelie?

Contextualisatie in een verschuivende westerse cultuur
Datum: vrijdag 12 mei 2017
Tijd: 13.30 – 17.30 uur
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn, Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn

De kerk ziet zich in onze westerse cultuur voor uitdagende missionaire vragen gesteld.
Dr. Gert-Jan Roest is inmiddels 15 jaar evangelist / pionier in Via Nova, een missionaire gemeenschap voor hoger opgeleide Amsterdammers. Zijn werkzaamheden daar zijn de basis voor zijn promotie op het onderwerp van dit symposium: hoe geef je het evangelie door in een andere context?

programma

Op het symposium verwelkomen wij sprekers uit het vakgebied van de missiologie.

hoofdspreker

Dr. Gert-Jan Roest, docent missiologie Theologische Universiteit Kampen, christelijk gereformeerd evangelist en pionier in Amsterdam, spreekt over: wat is het Evangelie, hoe geef je dat door in een moderne, westerse cultuur en wat betekent dat voor de praktijk van het missionaire werk?

overige sprekers

De overige sprekers sluiten aan op onderdelen uit de rede van dr. Gert-Jan Roest.

 • Het verhaal van Jezus Christus contextueel verteld: een (on-)Bijbelse knieval voor postmodern relativisme?
  dr. Michael Mulder, docent Judaïca en Nieuwe Testament TUA
 • Contextualisatie en de afgoden van de context
  dr. Gert Noort, directeur Nederlandse Zendingsraad, docent missiologie Theologische Universiteit Kampen
 • En dan nu de vertaling naar de praktijk…
  drs. Rein den Hertog, deputaat evangelisatie, predikant CGK Groningen

debat

Na een korte reactie van dr. Gert-Jan Roest op de sprekers, volgt een forumgesprek met focus op de vraag: hoe kunnen we kerk zijn in een postmoderne en seculiere samenleving?

voor wie?

Voor studenten theologie, pioniers, predikanten, ambtsdragers en andere geïnteresseerden

aantrekkelijk voor studenten en predikanten

studiepunten

Voor studenten theologie aan de TUA of een andere universiteit of hogeschool kan het bijwonen van het symposium 1,5 studiepunt (EC) opleveren.
De bijbehorende opdracht luidt: maak aantekeningen tijdens het symposium, verwerk het gehoorde en het voorstudiemateriaal in een reflectieverslag van 1500-1700 woorden en presenteer het verslag op vrijdag 2 juni. Op die dag is de slotbijeenkomst aan de TUA. Deze is alleen voor degenen die met hun deelname studiepunten opbouwen. Tijdens de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers hun reflectieverslag, waarna een afsluitende discussie volgt. Aan het eind van de bijeenkomst ontvangen zij een deelnemerscertificaat, dat als bewijs kan dienen van de behaalde studiepunten.
Dit studieprogramma geldt ook voor predikanten die zich aanmelden in het kader van hun programma voor permanente educatie.

extra studiemateriaal

Voor het behalen van 1,5 EC is het nodig de leeservaring van de volgende literatuur te verwerken in het reflectieverslag (verdere toelichting volgt na aanmelding via jvantspijker@tua.nl:

 1. James K.A. Smith, How (Not) to be Secular: Reading Charles Taylor
 2. Mark D. Baker & Joel B. Green, Recovering the Scandall of the Cross: Atonement in New Testament and Contemporary Contexts (de uitgave van 2000 en van 2011 zijn beide bruikbaar.)

wat kost het?

niet-studenten

€ 39,95 deelname symposium
optioneel:
€ 10,00 slotbijeenkomst, studiepunten (1,5 EC) en deelnamecertificaat (voor predikanten in het kader van afspraken rond permanente educatie)

studenten

€ 26,45 deelname symposium student TUA
€ 29,95 deelname symposium student andere universiteit of hogeschool
optioneel:
€ 10,00 slotbijeenkomst, studiepunten (1,5 EC) en deelnamecertificaat

meer informatie, aanmelden en betalen

Meer informatie bij deputaten evangelisatie CGK en TUA en op de websites: cgk.nl/symposium en in de agenda van www.tua.nl
Aanmelden en betalen via cgk.nl/symposium en inschrijf/betalingsformulier
Contact: evangelisatie@cgk.nl en voor studiegerelateerde vragen: jvantspijker@tua.nl.
Namens de organisatie,

Petra de Jong-Heins BTh en drs. Peter L.D. Visser, missionair consulenten CGK
drs. Jan van ’t Spijker, docent missiologie en evangelistiek TUA


Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
12/05/2017
13:30 - 17:00

Locatie
Theologische Universiteit Apeldoorn
Wilhelminapark 4
7316 BT    Apeldoorn

Categorieën