Open handen

Week van gebed 2024

24/01/2024 (19:00 - 20:00)


Week van gebed voor eenheid 2024 roept op: Heb God lief- en je naaste als jezelf.

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 moedigt kerken aan om God lief te hebben en er te zijn voor je naasten. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema, Heb God lief- en je naasten als jezelf, is dit jaar aangedragen door een team van christenen uit Burkina Faso.
De Raad van Kerken Emmeloord organiseert met de deelnemers de activiteiten hier.

De hele week zijn er om 19:00 uur gebedsbijeenkomsten waarbij telkens twee kerken samen een korte dienst verzorgen.
Iedereen is daarbij welkom: in deze week kijken we niet naar de verschillen maar zoeken we samen naar wat ons bindt. In deze tijd van oorlog, conflicten en onderling onbegrip hebben we dat hard nodig.

De gebedsweek is in Nederland een initiatief van de overkoepelende Raad van Kerken, SKIN en netwerk MissieNederland. Honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden zijn hier actief bij betrokken. Het thema dit jaar is Heb God lief- en je naasten als jezelf. Meer informatie en materiaal hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl en www.raadvankerkenemmeloord.nl

Het rooster voor deze week is als volgt:

Dag en datum Locatie in Emmeloord
Maandag 22-01
19:00 uur
De Hoeksteen Nagelerstraat 2
Dinsdag 23-01
19:00 uur
Nieuw Jeruzalem Kerk Corn. Dirkszplein 10
Woensdag 24-01
19:00 uur
Doopsgezinde Kerk Smeden 2b
Donderdag 25-01
19:00 uur
De Rank              Abelenlaan 31
Vrijdag 26-01
19:00 uur
Pro Rege                Revelsant 86

 


Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
24/01/2024
19:00 - 20:00

Locatie
Doopsgezinde Kerk
Smeden 2b
   Emmeloord

Categorieën