Week van Gebed

Week van gebed

25/01/2018 (19:00)


Van 21 tot 28 januari is de week van gebed. Elke avond is in een steeds wisselende kerk een korte samenkomst, op donderdag 25 januari is dat De Hoeksteen, met ds. A. Hofland.

De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Ook in Emmeloord zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Kerken uit het Caribisch gebied hebben dit jaar de centrale Bijbeltekst aangedragen: Exodus 15 vers 1-21, een danklied van Mozes en Mirjam. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd.

De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Zowel nationaal als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. MissieNederland biedt ondersteunende gebedsmaterialen die een handvat vormen om in deze week persoonlijk, in het gezin of als (gebeds)groep met het thema aan de slag te gaan. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsboekjes met per dag een korte overdenking en gebedspunten.


Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
25/01/2018
19:00

Locatie
De Hoeksteen
Nagelerstraat 2
8301 XE    Emmeloord

Categorieën