Reisgenoten: samen op weg in Gods wereld

“Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan” (Psalm 25:4).
We zijn allemaal op weg in ons leven. We maken een levensreis vanaf onze geboorte tot aan de dag dat we sterven. En tijdens die reis ontmoet je veel mensen. Ontmoetingen waar je blij van wordt, die inspireren en je in beweging zetten. Of juist ontmoetingen die schuren, pijn doen, en je terugwerpen op jezelf. Het hoort allemaal bij de levensreis, en van al die ontmoetingen kun je leren. Ze vormen je tot wie je bent en helpen je om vertrouwd te raken met de wegen van God.

Het komende seizoen zullen we ons in De Rank in het bijzonder richten op al dit soort ontmoetingen. We zijn reisgenoten, die samen op weg zijn in Gods wereld. En we hebben elkaar nodig om steeds weer te zoeken naar de paden die God ons wijst om te gaan.
In de themadiensten bij het jaarthema gaan we verschillende bekende en minder bekende reisgenoten uit de Bijbel ontmoeten. Sommigen die door hun geloof en vertrouwen ons inspireren en aanmoedigen om hen na te volgen. Anderen die juist door hun fouten of rauwe randjes ons een spiegel voorhouden en oproepen om het anders aan te pakken dan zij. Van hen allen kunnen we leren op onze reis.
Op de Bijbelkringen gaan we dit verder uitdiepen en persoonlijk maken. Er komt een boekje met Bijbelstudies naar aanleiding van de themadiensten, waarmee je op de kring op een persoonlijke manier kunt doorpraten over jouw geloof en over wat jij in je eigen leven herkent van de Bijbelse personen. Zo ontmoeten we ook elkaar en reizen we een tijdje samen op.
Zo willen we komend seizoen ermee bezig zijn om steeds meer samen het geloof te delen en te beleven. Want we hebben elkaar nodig. Onze levensreis is een reis met pieken en dalen. Juist door persoonlijke ontmoetingen met reisgenoten waarin ook de vragen, twijfels en ruwe randjes gedeeld mogen worden, juist daarin wordt ons geloof gesterkt.