CGK Kerkendag

CGK Kerkendag 2019

31/05/2019 (00:00)


Jonge profeten en oude dromers – Gods Geest verbindt generaties

Op DV 31 mei 2019 wordt al weer de vierde landelijke kerkendag van de Christelijke Gereformeerde Kerken gehouden. De eerdere edities van 2012, 2014 en 2017 werden door de bezoekers erg gewaardeerd. De mix van ontmoeting, bezinning en samen zingen is voor veel mensen een reden om deze dag te bezoeken.

Veenendaal

Dit jaar is er een nieuwe locatie voor de kerkendag: de Pniëlkerk te Veenendaal. Toch een beetje het kloppend hart van ons kerkverband, omdat in hetzelfde gebouw het landelijk dienstenbureau gevestigd is. De Pniëlkerk is een nieuw gebouw met een grote kerkzaal, en daarmee geschikt om deze dag samen te beleven.

Gods Geest verbindt generaties

Het bijzondere van de kerk is dat het één van de weinige plaatsen in de samenleving is waar jong en oud met elkaar samenleven. Dat is niet toevallig maar past bij de Here die geen losse groepen roept maar een ‘volk’, een gemeenschap die de scheidslijnen van de wereld overstijgt. Op de kerkendag willen we graag het mooie dat God daarmee beoogt naar voren halen. God geeft ons aan elkaar om samen met alle heiligen de grootheid van Christus’ liefde te kennen (Efeze 3). Tegelijk blijkt het elke keer weer heel uitdagend om elkaar als verschillende generaties te begrijpen, te aanvaarden en elkaars taal te spreken.

“Jonge profeten en oude dromers”

De positieve grondtoon van de dag komt naar voren in het gekozen thema. Op de eerste Pinksterdag, als Gods Geest wordt uitgestort, legt Petrus dat wat er gebeurt uit met woorden uit de profeet Joël: zonen en dochters zullen profeteren, jonge mensen zullen visioenen zien en oude mensen zullen dromen dromen (Hand. 2:17). De Geest van God raakt alle leeftijden aan. En dat aanvaarden we als een geschenk. Ds. Evert Everts, voorzitter van de commissie kerkendag zal de dag openen met een meditatie over deze Bijbeltekst.

Een afwisselend en interactief programma

Een verschil met eerdere jaren is dat we dit keer de hele dag met elkaar beleven. In de ochtend houdt Ad Heystek uit Veenendaal een lezing onder de titel  ‘Van geslacht op geslacht’. Hij zal ons vertellen wat er typerend is voor de verschillende generaties in de kerk, en hoe ze in de kerk kunnen samenleven en samen geloven. In de middag gaan we onder leiding van Laurens Snoek met elkaar in gesprek in een interactieve Bijbelstudie onder de titel ‘Samen met vreugde water scheppen’ We hopen op die manier daadwerkelijk iets te beleven van het samen kerk zijn. Het geheel van de dag wordt afgewisseld met korte filmpjes van mensen van verschillende leeftijden uit onze kerken. Ook krijgen we inspiratie uit verschillende kerken die ervaring hebben met de verbinding tussen de generaties. Een belangrijk onderdeel van de kerkendag is ontmoeting met elkaar. In de lange middagpauze is er meer dan genoeg tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten of om de markt te bezoeken.

Programma

 • Thema: Jonge profeten en oude dromers – Gods Geest verbindt generaties
  Vooraf is er tijd voor ontmoeting, koffie/thee en een gezellig rondje over de markt.

  10:30 – 12:00 uur plenair programma (Spreker: Ad Heystek)
  (Er is een apart kinderprogramma vanaf 10:30 uur.)

  12:00 – 13:30 uur middagpauze, ontmoeting, markt

  13:30 – 15:00 uur plenair programma (Spreker: Laurens Snoek)

  Nadien is er alle tijd om elkaar te spreken. 

Kinderprogramma

Net als eerdere jaren is er weer een kinderprogramma en een crèche. De kinderen kunt u op de goede plaats brengen voor het begin van het ochtendprogramma.

We hopen u te ontmoeten op de kerkendag!

Namens de organisatie

Ds. Wim de Bruin (Zutphen)

 

 


Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
31/05/2019
00:00

Locatie
Pniëlkerk
Ghandistraat 2
3902 KD    Veenendaal

Categorieën