Gemeentezondag De Rank

Wanneer

04/11/2018    
09:30 - 11:00

Waar

De Rank
Abelenlaan 31, Emmeloord, 8302 CT

Evenement type

Kaart wordt geladen...

Voorganger: drs. Sjaak Biewenga

Schriftlezing: Zacharia 3: 1-5

Ouderling van dienst: Wim Mulder

Organist: Jan Bolks

Beamer: Johan Boonstra

Geluid: Gerrit de Ruig

Collecte 1: Kerk

Collecte 2: EH-Amersfoort

BIJZONDERHEDEN:

In de dienst zal Sjaak Biewenga voorgaan en preken over het thema ”Heidelbergse Catechismus”. De dienst zal muzikaal begeleid worden door New Vines. Na de dienst kan er gezellig koffie gedronken worden met uiteraard iets lekkers bij de koffie.
Na de koffie willen we verder met het onderwerp Heidelbergse Catechismus (HC). Uit de enquête bleek dat veel gemeenteleden wel eens wat meer verdieping wilden.
Kennen we de Heidelbergse Catechismus? Weten we dat deze al ruim 450 jaar bestaat? Levert het mij wat op als ik ze uit mijn hoofd ken? Wat betekenen de vragen & antwoorden in mijn dagelijks leven? Genoeg stof tot nadenken!

Er is vandaag geen kindernevendienst en ook geen open huis. Na deze dienst gaan we verder met het programma van de gemeentezondag.