Update 25 februari 2022

Opheffen corona-maatregelen

Het is bijna onwennig, maar met ingang van 25 februari zijn er geen beperkingen meer wat betreft het aantal kerkgangers, omdat de 1,5 meter afstand is komen te vervallen! We kunnen weer helemaal open, dat is enorm fijn. Er is op deze manier ook weer ruimte voor ontmoeting, daar hebben we naar uitgekeken en dat is voor velen echt een oprecht verlangen, dat werd gemist. We hopen elkaar de komende weken weer meer rondom Gods woord te ontmoeten!

Hieronder de versoepelingen op een rij:

 1. Een mondkapje is niet meer verplicht.
 2. De 1,5 meter afstand vervalt, het is niet meer nodig om 3 stoelen vrij te houden.
 3. De kerkzaal blijft voorlopig nog volgens de huidige indeling. Tussen de rijen is er ruimte genoeg.
 4. Voor degene die om diverse redenen nog wel afstand wil bewaren: dat kun je doen door zelf drie stoelen naast je vrij te houden (jas/tas neerleggen). Op het podium is hiervoor voldoende plaats. Er is geen ambtsdrager meer om een plaats te wijzen.
 5. De looproute in het kerkgebouw vervalt, de jas mag weer aan de kapstok.
 6. Vanaf volgende week willen we weer starten met het koffiedrinken, meer info daarover volgt nog.

Bij dit alles geldt wel: houd rekening met de basismaatregelen; bij klachten blijf je thuis en regelmatig je handen wassen en ontsmetten. In het kerkgebouw wordt er, net als de afgelopen 2 jaar, gezorgd voor een goede ventilatie.

Update 25-01-2022

Versoepeling van corona-maatregelen

De corona-maatregelen worden versoepeld op de onderstaande wijze.

Kerkdiensten

 • Bezoek is weer mogelijk tot maximaal 75 mensen, inclusief kinderen, exclusief de crew.
 • Inschrijven is niet nodig, vol is vol.
 • Zingen mag!
 • Oppas en kindernevendienst gaan weer starten met ingang van zondag 30 januari.
 • De avonddiensten zijn met ingang van 30 januari weer om 19.00 uur, in De Hoeksteen zijn 100 bezoekers welkom.

Jeugd- en jongerenwerk

 • De clubs kunnen weer van start.
 • Op vrijdagavond zijn er 2 grote clubs in De Rank. In overleg met de clubleiding wordt gekeken of we dit kunnen spreiden. De clubleiding informeert de jeugd en ouders hierover.
 • Tienernevendienst en catechisaties kunnen ook weer in de kerk of school.

Andere bijeenkomsten die weer in de kerk kunnen:

 • Bijbelkring;
 • vergaderingen of bijeenkomsten;
 • de seniorenmiddag gaat voorlopig nog niet door.

Randvoorwaarden

We zijn blij dat er weer ruimte is en we bij elkaar kunnen komen. Dat willen we op een veilige manier doen en dat kan alleen als iedereen zich aan de regels houdt.

Voor alle bijeenkomsten is het dringende advies: draag een mondkapje. Doe dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor je broeder of zuster in de gemeente. Het mondkapje mag af als je zit. De looproutes zijn nog van toepassing en ook het ontsmetten van de handen bij binnenkomst. De jas mag mee de kerkzaal in. We houden vast aan de 1,5 meter afstand, dus 3 stoelen tussen mensen die niet uit dezelfde ‘bubbel’ komen.

Voor vergaderingen en andere bijeenkomsten gelden dezelfde regels; vaste plaats, 1,5 meter afstand, mondkapje bij verplaatsen, handen ontsmetten bij binnenkomst.

En uiteraard, bij klachten of een positief geteste huisgenoot blijf je thuis!

Update 23 december 2021

Aanscherping corona-maatregelen
Na de laatste persconferentie en de afkondiging van een bijna volledige lockdown is er in de werkgroep kerk & corona en het moderamen besloten om geen bezoek meer toe te staan bij de diensten. Geen gemakkelijk besluit, omdat we juist met de Kerstdagen in het vooruitzicht dit feest graag samen willen vieren in de kerk. Tegelijk zijn we dankbaar voor de mogelijkheden van de livestream!
De maatregelen zijn in principe afgekondigd tot 14 januari. Dat betekent dat wij alle diensten in De Rank in ieder geval tot die datum digitaal met elkaar vieren, in de ochtend om 9.30 uur en in de middag om 16.00 uur.


De komende diensten zien we er naar uit je digitaal te ontmoeten. Samen mogen we weer in verwondering stil staan bij het feest van Kerst. Deze tijd herinnert ons aan Gods liefde voor ons, door zijn Zoon Jezus aan de wereld te geven. Gods ‘kerstgeschenk’ aan ons: liefde en hoop voor de wereld. Vanuit die belofte mogen wij in verbondenheid met elkaar en de mensen om ons heen Kerst vieren.

Tweede dienst weer in De Hoeksteen
Vanaf zondag 2 januari tot mei worden de tweede diensten (avonddiensten en Connectdiensten) weer in het kerkgebouw van De Hoeksteen gehouden. Voorlopig zijn de ‘avonddiensten’ om 16.00 uur. De kerkenraad van De Hoeksteen heeft besloten om maximaal 50 bezoekers toe te staan, er is geen inschrijving, vol = vol.

Update 18 december 2021

Naar aanleiding van de persconferentie, die velen van jullie waarschijnlijk zojuist ook gevolgd hebben, waarin vanaf morgenvroeg 5 uur een bijna volledige lockdown is afgekondigd, hebben we het volgende besloten over de kerkdiensten van morgen:

 • De morgendienst in De Rank vindt plaats zoals aangegeven, maar in principe zonder gasten. We vragen u dus om morgenvroeg niet naar de kerk te komen, maar thuis de dienst te volgen via de livestream of de kerktelefoon. Degenen die morgenvroeg toch naar de kerk komen omdat ze geen mail hebben, of deze mail niet op tijd lezen, zijn welkom. De mensen die ingeroosterd zijn voor een functie, blijven gewoon hun dienst doen.
 • In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. We nodigen u uit om thuis met brood en wijn het Avondmaal mee te vieren.
 • Dienst morgenmiddag 16 uur in De Hoeksteen: door de Hoeksteen zijn voor morgen nog geen aangescherpte maatregelen afgekondigd, de dienst is dus fysiek bij te wonen. Maar uiteraard kunt u deze dienst ook volgen via de livestream.
 • Het kinderkerstfeest kunt u online volgen, zoals aangegeven in de nieuwsbrief.

Over de diensten met Kerst en de periode daarna informeren we u volgende week.

Update 16-12-2021

·        Persconferentie Covid
De persconferentie van 14 december is geen aanleiding geweest voor een verandering in maatregelen. Dat betekent dat de 2e dienst op de middag blijft om 16.00 uur. Voor de ochtenddiensten van 1e en 2e Kerstdag is inschrijven noodzakelijk. Daarmee willen we teleurstellingen voorkomen. U kunt zich inschrijven via de website van De Rank. Dus:
– 25 december:   9.30 uur dienst, inschrijven verplicht;
– 26 december:   9.30 uur dienst, inschrijven verplicht;

                       16.00 uur dienst in De Rank, inschrijven niet nodig;
– 31 december: 16.00 uur dienst in De Rank, inschrijven niet nodig.
Vanaf 1 januari wordt de 2e dienst weer in De Hoeksteen gehouden, aanvang 16.00 uur.
We houden deze lijn vast tot en met zondag 23 januari.

Op zondagmorgen blijft er kindernevendienst en oppas. We achten dit verantwoord omdat de groep klein is en de ruimtes groot zijn. Mochten de aantallen besmettingen toenemen, dan wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De tienernevendienst wordt digitaal gehouden. De avondactiviteiten liggen voor deze periode ook stil. Helaas even geen club, catechisatie, koorrepetities en andere bijeenkomsten.

Iedereen alvast bedankt voor de flexibiliteit om mee te werken aan diensten op andere tijdstippen, van fysiek naar digitaal bij elkaar komen. Fijn dat we op deze manier samen zoeken naar mogelijkheden om het gemeente zijn vorm en inhoud te geven.
De organisatie van de diensten is de praktische kant van de maatregelen. Alom horen we dat deze periode en de aankondiging van weer een nieuwe variant ook moedeloosheid met zich meebrengt, de eenzaamheid toeneemt, het benauwt of beangstigt. Ouders die voor een voldongen feit staan en werk en kinderen thuis moeten combineren. Loop je vast of kom je er niet uit, laat het weten, bel je ouderling of iemand van het team pastoraat. We zijn er voor elkaar, als broeders en zusters van Gods gemeente. Laten we naar elkaar blijven omzien! En voor praktische hulp kunt u het team diaconaat aanspreken, zie de informatie onder ‘collectes’. 

Update 5 november 2021

Afgelopen dinsdag is er een persconferentie geweest met een aanscherping van de maatregelen. Dat zullen velen gezien of gelezen hebben. Inmiddels is Covid een gegeven, het blijft. Het betekent voor ons als gemeente een uitdaging om te kijken naar wat kan binnen de maatregelen. Onze oproep is: probeer te kijken naar wat wel kan, wees creatief, kijk naar mogelijkheden. Als je twijfelt, vraag dan één van de leden van de werkgroep kerk & corona om mee te denken. Voor velen is de ontmoeting op zondag een belangrijk moment, het draagt bij aan de opbouw van onze gemeente. We houden elkaar vast in een roerige tijd, wetende dat God met ons meegaat. Dat is een geweldig gegeven en mooi om elkaar daarin ook te bemoedigen.

Naar aanleiding van de persconferentie passen we een aantal maatregelen aan, om zo met elkaar op een veilige manier de kerkdienst (en de kerk) te kunnen blijven bezoeken. Goed om te weten is dat de corona-check-app niet van toepassing is op de kerk, dit vinden wij overigens ook niet wenselijk.

Het gaat om de volgende 2 maatregelen:

Ø  We houden weer 1,5 meter afstand, dit is een veilige afstand voor jezelf en voor de ander.

Ø  We adviseren een ieder die de kerkdienst bezoekt (en de activiteiten in het gebouw) om tijdens het verplaatsen een mondkapje te dragen.

En uiteraard blijven de basisregels gelden: bij klachten blijf je thuis, was regelmatig je handen en desinfecteer je handen bij binnenkomst!

Dit betekent voor onze diensten (en bijeenkomsten) het volgende:

Ø  Tussen de families/eenheden hanteren we een ruimte van 3 stoelen (dat is 1,5 meter).

Ø  In het gebouw wordt weer een looproute aangegeven.

Ø  U krijgt weer een plaats aangewezen.

Ø  De jas meenemen in de kerkzaal (dat voorkomt opstopping in de hal).

Ø  A.s. zondag 7 november gaan we niet koffiedrinken na de dienst, we bekijken nog of dit de komende tijd wel op een veilige manier kan.

Ø  De oppas, kinder- en tienernevendienst kunnen gewoon doorgaan.

Ø  En we blijven met elkaar zingen!!

Wat betreft het vooraf aanmelden en registreren in de kerk:

U hoeft zich niet vooraf aan te melden om een dienst bij te wonen. Wel kunt u zich bij binnenkomst in de hal (vrijwillig) registreren. Dan kunnen we u zonodig achteraf

persoonlijk informeren als er sprake is van een positieve testuitslag. Omdat we weer overal in de kerk 1,5 meter afstand houden, vervalt het aparte vak op het podium.

Bijgewerkt 1 oktober 2021

Versoepelingen!

Vanaf 25 september geldt de 1,5 meter afstand-regel niet meer. Met ingang van 3 oktober kunnen we meer ruimte bieden, dat is fijn.

De hoofdregel is: blijf thuis als je corona-gerelateerde klachten hebt. Handhygiëne blijft belangrijk, desinfecteringsmiddel blijft bij de ingang staan.

Bezoekersaantallen en aanmelden

Er staan nu 219 stoelen in de kerk. De ventilatie is op orde. De huidige installatie werkt goed en daarnaast is er ook nog een reserve-installatie. Gezien de bezoekersaantallen is vooraf aanmelden via de website niet meer nodig.

Wel is het mogelijk dat de bezoekers zich vrijwillig registreren bij binnenkomst, net als bij de avonddienst (is niet verplicht). Mocht er toch onverhoopt wat aan de hand zijn, dan kunnen mensen gemaild/gebeld worden.

Het podium (het zijvak) houden we beschikbaar voor mensen die om wat voor reden dan ook wel behoefte hebben aan meer ruimte. Op het podium houden we vast aan 3 stoelen vrij tussen elke ‘eenheid’. Mensen die hiervan gebruik willen maken, moeten zich wel vooraf aanmelden via de website. Een ambtsdrager zorgt voor de aanwijzingen op het podium.

De rest van de kerkzaal kan gevuld worden, u mag weer zelf een plaats zoeken. We adviseren om vooralsnog één stoel ruimte te laten tussen de verschillende families/bezoekers. De looproute houden we intact. Jassen mogen wel weer aan de kapstok, daarna de looproute weer volgen.

Bij de diensten

o   De viering van het Heilig Avondmaal houden we op dezelfde manier als de afgelopen periode.

o   Kinderen blijven voorlopig nog bij de kindernevendienst en oppas tot het einde van de dienst.

o   In het collecteren komt ook geen wijziging.

o   De livestream blijft. Omdat het aanmelden vooraf vervalt, vragen we geen toestemming meer voor het feit dat u in beeld kunt komen. Wanneer u niet in beeld wilt komen, wilt u dan rekening houden met de plek waar u gaat zitten?!

Koffiedrinken

De wens is om iedere zondag koffie te drinken, dat kan alleen als er extra hulp is! De afgelopen keren ging dit prima, als iedereen even meehelpt met opruimen, dan is het zo weer klaar.

Bijgewerkt 3 september 2021

Versoepelingen én koffie!
Afgelopen weken is er overleg geweest met de werkgroep Kerk & corona en De Hoeksteen over verdere versoepelingen. Het blijft zoeken naar mogelijkheden en een verantwoorde verruiming. Het volgende is afgesproken:
 Het aantal bezoekers per dienst wordt verruimd naar 75 mensen.
 De oppas is weer wekelijks aanwezig en ook de kindernevendienst gaat voor alle groepen van start. Waarbij de middelste en oudste groep om de week kindernevendienst hebben.
 Vanaf zondag 5 september mogen de stembanden echt los, alle liederen mogen weer meegezongen worden. De commissie van beheer heeft afgelopen jaar controles gedaan op de ventilatie, dat is goed op orde!
 Voor zondag 5 september zijn de weersvoorspellingen goed. We grijpen die mogelijkheid aan voor ontmoeting met koffie buiten. Mocht het toch regenen, dan vervalt het koffiedrinken. Wanneer je de livestream thuis volgt, ben je uiteraard ook welkom om bij de kerk koffie te komen drinken. We kijken uit naar ontmoeting!

Pilot kerkbezoek tweede dienst zonder inschrijving

De beide kerken (De Hoeksteen en De Rank) starten met ingang van 5 september met een pilot voor de 2e dienst. Het is dan niet meer nodig om je vooraf in te schrijven voor de dienst. De inschrijving gebeurt bij binnenkomst door je naam te noteren. Op deze manier willen we de drempel verlagen om de dienst te bezoeken, vooraf je kerkbezoek plannen is niet meer nodig.

De start is met de Connectdienst, in het bijzonder zijn de jongeren van harte welkom!

Er is echter één ‘maar’: we kunnen niet onbeperkt mensen toelaten, het kan gebeuren dat de kerkzaal dusdanig vol zit dat het niet verantwoord is om meer mensen binnen te laten. Dan word je verzocht om weer naar huis te gaan.

Begin november komt een afvaardiging van beide kerkenraden (ACS) bij elkaar en evalueren we de pilot.

Bijgewerkt 1 juli 2021

Versoepelingen!
We zijn blij dat alles in stapjes steeds meer begint te lijken op normaal. Ondertussen is het soms een zoektocht naar de juiste balans van risico’s. We weten dat het coronavirus niet weg is.
De landelijke richtlijnen van het RIVM en het advies van het CIO (interkerkelijk contact overheidszaken) blijven we volgen. De werkgroep kerk & corona neemt het advies van het CIO over. Dat betekent vanaf zondag 4 juli het volgende:
– de mondkapjesplicht vervalt (tenzij er geen afstand kan worden gehouden);
– de kerk mag verder open, bij ons blijft de maximale bezetting 75 mensen, inclusief de crew en exclusief kinderen tot 13 jaar;
– het dringende advies om niet te zingen, vervalt. De samenzang wordt beperkt toegestaan. Het lied bij aanvang en het slotlied gaan we weer samen zingen, uiteraard in overleg met de voorganger;
– samenkomsten in en buiten de kerk mogen weer (het koffiedrinken bijvoorbeeld, mits 1,5 meter afstand).

Dit alles kan, als we ons blijven houden aan de basisregels:
– houd 1,5 meter afstand;
– desinfecteer je handen bij binnenkomst (was sowieso regelmatig je handen);
– blijf thuis bij klachten;
– inschrijven via de website en de gezondheidscheck blijven gehandhaafd;
– de looproute in de kerk blijft, evenals het toewijzen van plaatsen.

Bijgewerkt: 4 juni 2021

De landelijke versoepelingen geven ons als gemeente ook weer ruimte om meer mensen toe te laten tot de dienst. Dat is fijn en stemt tot dankbaarheid!

Het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) adviseert -in relatie tot de omvang van onze gemeente- 60 bezoekers toe te laten in een dienst. Wat zingen betreft, volgen wij het algemene advies, namelijk dat we nog niet gaan zingen in de kerk.

Het advies geldt met inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen (1,5 meter afstand, handen wassen, registratie).

Met ingang van zondag 13 juni is er weer volop ruimte om een dienst bij te wonen tot een maximum van 60 personen! Er is om de week oppas aanwezig. Er volgt bericht over het starten van de kindernevendienst.

Bijgewerkt: 5 maart 2021

De kerk weer open!

Nu het Kabinet een paar versoepelingen heeft aangekondigd, hebben wij de afgelopen dagen goed nagedacht of we als kerk weer voorzichtig de deur kunnen openen voor bezoek. Na overleg met ons eigen kerk&corona-team en onze zustergemeente De Hoeksteen is onze mening dat het verantwoord is om maximaal 30 bezoekers toe te laten (kinderen tot 13 jaar tellen we daarbij niet mee). We realiseren ons dat we daarmee afwijken van ons eigen dashboard. Ook daarin blijft het zoeken naar wat kan in de context van de landelijke ontwikkelingen. De regels van het RIVM blijven onverminderd van kracht; bij klachten blijf je thuis. En we houden ons aan de afspraken in het gebouw:

 • we dragen een mondkapje, op de zitplaats mag deze af;
 • bij binnenkomst handen ontsmetten;
 • we volgen de route in het gebouw;
 • jassen houden we bij ons;
 • we luisteren naar muziek, zingen mag thuis.

Er is nog overleg met de kindernevendienst en oppas. De clubs gaan nog niet van start. Dit zijn grote groepen kinderen waarbij we de afstand en veiligheid niet goed kunnen organiseren.

Laatst bijgewerkt: 18 december 2020

Met veel pijn in het hart hebben we besloten om de kerkdiensten met bezoekers voorlopig geen doorgang te laten vinden. De diensten zijn uitsluitend via de livestream te volgen.

Daarmee volgen we ook ons kerk & corona dashboard, waarin is afgesproken dat bij een lockdown-situatie de kerkelijke activiteiten online plaatsvinden.

Voor de één zal dit een logisch vervolg zijn op de afgekondigde maatregelen. Voor een ander zal het teleurstellend zijn omdat kerken formeel nog open mogen. Wij denken dat we in de huidige situatie en met het oplopend aantal besmettingen in de Noordoostpolder niet anders kunnen dan dit zo te besluiten en elkaar via de livestream te treffen. Het is geen gemakkelijk besluit.

Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2020

Afgelopen week is de werkgroep kerk & corona bij elkaar geweest en heeft een routekaart voor De Rank vastgesteld. Er is vanuit de overheid een routekaart beschikbaar om inzicht te geven in de maatregelen die verwacht mogen worden bij een bepaald risiconiveau.

Als kerk willen we ons aansluiten bij deze routekaart. Zodat ook voor het gemeenteleven snel inzichtelijk is welke maatregelen op een bepaald moment gelden. En zodat we op een verantwoorde wijze kunnen besluiten wanneer we de maatregelen moeten opschalen of juist kunnen afschalen. Het risiconiveau is nu zeer ernstig. De regels die gelden bij dit risiconiveau worden nu gevolgd.

De routekaart is hieronder te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2020

Gelet op het risico niveau van zeer ernstig is het vanaf heden verplicht een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk en bij verplaatsing in het kerkgebouw. Als u zit, mag het mondkapje af.

Laatst bijgewerkt: 7 oktober 2020

In verband met nieuwe richtlijnen mogen in de maand oktober 30 mensen de diensten in De Rank bijwonen (+ degenen die een functie hebben). Voor aanmelding zie hieronder.

Update 16 september
Kerkdienst bijwonen:

Ochtenddienst:
Vanaf zondag 6 september mogen maximaal  60 mensen de morgendiensten bijwonen (+ degenen die een functie hebben). Aanmelden voor de diensten kan via het formulier op: https://rankemmeloord.nl/kerkdienst-volgen/kerkdienst-bijwonen/

Avonddienst:
Vanaf zondag 6 september is het ook mogelijk om de gezamenlijke avonddiensten met CGK De Hoeksteen bij te wonen. Deze worden in de maanden september-december gehouden in het gebouw van De Hoeksteen. Aanmelden kan via: https://www.hoeksteenemmeloord.nl/mijn-kerk/reserveren/

Meer/overige informatie:

Informatie over de diensten van 1 juli tot 1 september 2020

Vanaf 5 juli staat de deur van de kerk weer open en mogen er maximaal 60 mensen (+ degenen die een functie hebben rondom de dienst) de morgendienst bezoeken. Fijn dat dat weer kan, ondanks de vele beperkingen die ook dit met zich meebrengt. Straks in de kerk en thuis blijven we ons verbonden weten door God onze Hemelse Vader! Hoe mooi is dat.
Deze situatie geldt voor alle morgendiensten tot 1 september. Daarna bekijken we de situatie opnieuw. De avonddiensten blijven tot die datum alleen via de livestream uitgezonden worden.
Vanaf september worden de avonddiensten weer vanuit het gebouw van De Hoeksteen gehouden. Dan mogen de diensten ook weer bezocht worden door maximaal 60 mensen.

Is iedereen welkom?
Iedereen, jong of oud, is welkom. De kerkenraad wil en kan geen uitspraak doen over wie
wel of niet kan en mag komen. Wanneer u gezond bent, heten we u van harte welkom in de dienst. Of het verstandig is om naar de dienst te komen is de verantwoordelijkheid van eenieder zelf. Dit laatste geldt vooral voor de ouderen en kwetsbaren. En voor iedereen geldt: bij klachten (koorts, verkouden) thuis blijven!

Ik wil graag naar de dienst komen, hoe gaat dat dan?
De gemeenteleden die de kerkdienst willen bezoeken, kunnen zich via deze website inschrijven voor een dienst.  Als u zich heeft geregistreerd, bent u welkom. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.
Als er meer dan 60 aanmeldingen zijn, krijgt u bericht dat het maximum van 60 bezoekers is bereikt. U kunt zich aanmelden tot zaterdagavond 18:00 uur, daarna wordt het aanmeldformulier bijgewerkt voor de zondag daarop. U kunt zich dan opnieuw aanmelden voor een volgende zondag.

Ook gasten en of familieleden kunnen zich via deze website registreren. Als u zich geregistreerd hebt, maar onverhoopt toch niet kunt komen, geef dit dan per mail door aan de scribagroep. Dan is er ruimte voor een ander.

De kerk is open voor bezoekers om 9.15 uur. Het is niet mogelijk om al eerder te komen, dan zult u buiten moeten wachten!
In de kerk volgt u de hygiënevoorschriften en aanwijzingen op van de mensen met een
hesje. Zij wijzen u een plaats en vertellen u na afloop van de dienst hoe u de kerkzaal kunt verlaten. Houd daarbij steeds rekening met de 1,5 meter afstand.

Helaas mogen we tijdens de dienst niet met elkaar zingen. Ook is het niet mogelijk om na de dienst in het kerkgebouw koffie te drinken. En even bijpraten zit er ook nog niet in. Verder is er geen oppas voor de kleinsten en geen kinder-/ of tienernevendienst.
Meer informatie kunt u vinden in het ‘Gebruiksplan corona’, hieronder te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 16 juni 2020

Geliefde gemeenteleden en gasten,

We leven in een gekke tijd. Door de coronacrisis heeft de overheid verstrekkende maatregelen moeten nemen die ook ons als kerk raken.

Voor de kerkenraad van De Rank spreekt vanzelf dat we ons loyaal aan de adviezen van de overheid houden. Op deze pagina vermelden we de maatregelen zoals we die op dit moment getroffen hebben. Wanneer er per 1 juli weer ruimte komt voor een bepaalde vorm van samenkomen, dan gaan we voorlopig nog niet terug naar wat we gewend waren. In de anderhalve-meter-samenleving waar het veelvuldig over gaat, krijgen we ook als kerk te maken met protocollen. Wij gaan hier als kerkenraad, kosters en commissie van beheer mee aan de slag. Op de vergadering van de bestuurskerkenraad van 15 juni zullen nieuwe afspraken worden vastgelegd voor de periode na 1 juli.

Huidige maatregelen:

Ochtenddiensten

De ochtenddiensten zijn alleen online te volgen. Dit zijn kortere diensten waarin, gebed, verkondiging en het delen van het wel en wee binnen de gemeente, centraal staan. De diensten worden live uitgezonden en zijn te bekijken via: https://www.youtube.com/channel/UC-HInof5Xde9mrPM8q5mpFA

Daarnaast zijn de diensten natuurlijk ook – zonder beeld – te volgen via de gebruikelijke kanalen: kerktelefoon en kerkdienstgemist.

Bij de dienst zijn in de kerkzaal alleen diegenen aanwezig die noodzakelijk aanwezig moeten zijn om de dienst te kunnen houden en uit te kunnen zenden. Gemeenteleden en gasten kunnen de dienst thuis bekijken/beluisteren.
Bij de diensten is een handreiking beschikbaar om persoonlijk, of als gezin, verder met het thema van de dienst aan de slag te gaan. Ook is er een puzzel/werkblad beschikbaar voor de kinderen voor tijdens de dienst, zodat zij deze makkelijker kunnen volgen. Gemeenteleden krijgen deze via de nieuwsbrief toegestuurd. Voor gasten zijn deze (vanaf zaterdag) te downloaden via: https://rankemmeloord.nl/kerkdienst-volgen/

Vanaf juli hopen we weer (beperkt) mensen te kunnen ontvangen in de ochtenddiensten. Binnenkort komt hierover meer info beschikbaar.

Avonddiensten

De avonddiensten zijn alleen online te volgen. De avonddienst is een gezamenlijke dienst met de CGK en wordt (tot en met augustus) uitgezonden vanuit De Rank. De dienst is net als de ochtenddienst te bekijken via: YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-HInof5Xde9mrPM8q5mpFA
Daarnaast is de dienst te beluisteren via de gebruikelijke kanalen: kerktelefoon en kerkdienstgemist.

Catechisatie, club en overige samenkomsten

Voorlopig zijn er geen (niet-noodzakelijke) gemeenschappelijke kerkelijke activiteiten. In september hopen we het catechese en clubwerk weer op te kunnen starten voor het nieuwe seizoen. Vergaderingen en kringbijeenkomsten kunnen eventueel digitaal gehouden worden.

Pastoraal, praktisch en financieel

Pastoraal bezoek is mogelijk, mits alle richtlijnen van het RIVM daarbij in acht genomen kunnen worden. Wanneer u behoefte heeft aan een pastoraal contact kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de voorganger. Onze voorganger is via telefoon, app of mail bereikbaar. Ook kan het contactformulier van de website gebruikt worden. (N.B.! Van 18 juni t/m 1 juli heeft de voorganger vakantie).
Laat het vooral weten bij uw ouderling of bij de predikant wanneer er behoefte is aan pastoraal contact.

Aan gemeenteleden vragen we om mee te leven met elkaar. Bijvoorbeeld door een telefoontje, een kaartje of andere digitale vorm van contact met elkaar.

Mocht u of jij in problemen komen met praktische zaken (zoals boodschappen doen, schoonmaak of ziekenhuisbezoek), schroom niet en neem contact op met de diaconie of met uw ouderling. Dat geldt ook wanneer u in de problemen komt met financiële zaken. We zullen samen ons best doen om waar mogelijk een helpende hand te bieden. Op deze manier willen we elkaar ook tot hand en voet zijn. Wij vragen u ook om te letten op mensen in uw eigen buurt. Probeer alstublieft hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Nieuwsbrief en vragen

De kerkenraad brengt elke week op zaterdag een nieuwsbrief uit met een update over de stand  van zaken. Gemeenteleden krijgen deze nieuwsbrief automatisch. Indien u ook geïnteresseerd  bent in het ontvangen van deze nieuwsbrieven kunt u zich hiervoor aanmelden bij de scribagroep: scribarank@gmail.com

Ook als u verdere vragen of zorgen heeft rondom de genomen maatregelen kunt u zich richten tot de scribagroep.