God in beweging

God is in beweging – wij ook?

6 November was gemeentezondag. In De Hoeksteen begonnen we de dag met dubbel leuk, want (binnenkort) onze eigen voorganger was er met zijn vrouw en leidde de dienst. Het thema: “God is in beweging … wij ook?”. Met een grote diversiteit aan liederen, allerlei muziekinstrumenten en een band stond Psalm 150 ’s ochtends en de liturgie ’s middags centraal: lofprijzen en God danken voor muziek waarmee je je diepste gevoelens met God kunt delen.

Het thema komt niet uit de lucht vallen. Want ook als je zelf stilletjes op je stoel zat, heb je het kunnen zien: er gebeurt iets. Mensen raken geïnteresseerd in Jezus. Ze steken elkaar in enthousiasme aan, zoeken Zijn aangezicht, gebruiken naast bekende ook nieuwe middelen. Wie God al een beetje kent, ziet dat de Heilige Geest ons aanspoort. Wil je mee-bewegen?

Het is mooi om samen te ontdekken waar God mee bezig is. En om op de manier die bij ons past mee te gaan in de beweging, door met elkaar na te denken over de invulling van onze diensten.