Geloven & geloofsopvoeding. Dat is niet altijd eenvoudig. We willen onze kinderen graag het geloof voorleven maar we weten soms niet hoe. Het is een zoektocht die we gelukkig niet alleen hoeven te gaan. We mogen ons gedragen weten door God via elkaar.

Geen volwassene is hetzelfde en dat geldt dus ook voor kinderen. Opvoeden in geloof is daardoor niet een strikte gebruiksaanwijzing maar zal per kind, per leeftijd, per situatie een andere vorm aannemen.

Er is veel en diverse informatie beschikbaar over het thema geloofsopvoeding. Daarom verwijzen we hier ter inspiratie en bemoediging naar een aantal websites die je kunnen ondersteunen. Neem bij vragen ook gerust eens contact op met scriba, predikant of jeugdouderling. Dan kijken we samen of we je verder kunnen helpen.

Algemeen
http://www.rondomhetkind.info
http://geloofsopvoeding.net/
http://jop.nl/materialen/geloofsopvoeding
http://www.timotheus.nl
http://www.loek.org
http://www.radar-geloveninopvoeding.nl
http://www.hartvoorhetgezin.nl
http://www.abcvanhetgeloof.nl

Tijdschriften voor ouders
http://www.onderwegonline.nl/
http://www.groeimagazine.nl/author/arine-spierenburg/

Moeder voor moeders blog
http://geloof-huwelijk-gezin.blogspot.nl/

Middel in geloofsopvoeding
http://www.vuurbaak.nl/nl/product/9789058041029/de-bijbel-in-1001-blokjes.html