Kerkpost

Kerkpost vernieuwd

Kerkpost ziet er anders uit! Met deze veranderingen hoopt de enquêtecommissie Kerkpost (Hans Harwig – redactie Kerkpost, Carolien Drieënhuizen en Roos Anne Bandsma) in eerste aanleg in te spelen op de uitkomsten van de enquête.

Schroom niet om vragen/opmerkingen/complimenten door te geven aan de redactie via Contact Kerkpost.

Inmiddels zijn alle inzendingen verwerkt en komen wij tot een aantal conclusies dat we graag willen delen. De enquête is ingezonden door 18% Hoeksteners, 25% Rankers en 50% Ankers, met een totaalscore van 24% van alle volwassen leden bij elkaar opgeteld. Bijna de helft van de invullers heeft een leeftijd van 61 jaar of ouder, een
kwart van de invullers is 46 tot 60 jaar en het andere kwart bestaat uit invullers tussen de 18 en 46 jaar. Uit de enquête blijkt dat vrijwel iedereen Kerkpost leest, waarvan het merendeel van de mensen hem liever in handen heeft dan digitaal. Het meest leest men roosters, uit de Kerkenraad, allerhande nieuws en natuurlijk het gemeentenieuws,
waarbij logischerwijs het ‘eigen’ gemeentenieuws het hoogst scoort.

Verder kunnen we concluderen dat er een vraagstuk ligt over de toekomst van papieren uitgaves versus digitale, maar ook met betrekking tot de meerwaarde van een gemeenschappelijke Kerkpost ten opzichte van (wekelijkse) gemeentebrieven.

We hopen in ieder geval met de eerste veranderingen (meer gerubriceerd per gemeente) bij te dragen aan een zowel prettig leesbaar als informatief kerkblad.