Kairos-cursus in de fontein

In januari start er in De Fontein weer een Kairos-cursus. In deze cursus ontdek je Gods liefde en plan voor de wereld en de rode draad van Genesis tot Openbaring. Je krijgt oog voor de vreemdeling ver weg en dichtbij en staat stil bij het doorbreken van cultuurgrenzen die ons vaak scheiden.

  1. Data: Dinsdagavonden 11, 25 jan. & 8 febr. en maandagavonden 17, 31 jan. & 28 febr. van 19.30-22.00 uur. Zaterdagen 5 & 12 maart van 9.00 – 17.00 uur.
  2. Organisatie: Kairos Nederland i.s.m. VBG De Fontein.
  3. Plaats: De Fontein, Wilgenlaan 4, Emmeloord.
  4. Aanmelding per email: kairos.emmeloord@gmail.com
  5. Kosten: € 55,- per cursist voor lesmaterialen, koffie/thee en een maaltijd op zaterdag 12 maart. De cursuskosten worden op de eerste cursusavond geïnd.
  6. Voor overige informatie zie www.kairoscursus.nl.