Gedachtenistafel

De ‘oude’ avondmaalstafel in de hal van de kerk is ingericht als gedachtenistafel. Daarop staat een glazen schaal met daarin een steen met daarop van overleden gemeenteleden de naam, de geboorte- en overlijdensdata. Er staat een kaars bij.

De tafel deed dienst in Het Baken, het vorige kerkgebouw van de CGK Emmeloord. In de tafel is het doopvont verwerkt, dat we gebruikten toen we in dat gebouw onze diensten hielden.