Berichten

In aanloop naar …

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk “de Hoeksteen” feliciteert Bram en Nynke Hofland met het, op 11 januari jl. met goed gevolg voor de classis Zwolle, afgelegde peremptoir examen door Bram. Bram kan nu onze gemeente als predikant gaan dienen. Na een periode van bijna vijf jaar vacant te zijn geweest zien we er als kerkenraad en gemeente naar uit weer een eigen herder en leraar te mogen verwelkomen. De bevestigings- en intrededienst zal plaatsvinden op zondagmiddag 5 februari (meer…)
Bram en Nynke

Nieuwe predikant voor Emmeloord

We zijn blij! De gemeente van De Hoeksteen heeft een beroep uitgebracht op Bram Hofland, om voorganger te worden van onze gemeente. Bram, nu nog kandidaat, kreeg daarnaast nog een aantal beroepen en moest dus samen met zijn vrouw Nynke ontdekken welke weg God met hen zou gaan. Ondertussen hoopten en baden wij dat die weg naar Emmeloord zou leiden. Wat zijn we blij en dankbaar dat onze wegen nu bij elkaar komen: Bram en Nynke komen naar het ‘platteland’! Er moet nog (meer…)