In aanloop naar …

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk “de Hoeksteen” feliciteert Bram en Nynke Hofland met het, op 11 januari jl. met goed gevolg voor de classis Zwolle, afgelegde peremptoir examen door Bram. Bram kan nu onze gemeente als predikant gaan dienen. Na een periode van bijna vijf jaar vacant te zijn geweest zien we er als kerkenraad en gemeente naar uit weer een eigen herder en leraar te mogen verwelkomen.

De bevestigings- en intrededienst zal plaatsvinden op zondagmiddag 5 februari 2017. Die dienst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de “Nieuw Jeruzalem Kerk” aan het Cornelis Dirkzplein 10 in Emmeloord. De uitnodigingen voor de bevestigings- en intrededienst zijn inmiddels verzonden en we verwachten veel gasten in ons midden. De dienst van 5 februari a.s. is een eredienst met een feestelijk randje waarbij iedereen welkom is.

Op 7 februari 2017 verhuizen Bram en Nynke naar Emmeloord.
Op 10 februari a.s. wordt er ’s avonds door de gemeenteleden van “de Hoeksteen” een welkom- en kennismakingsbijeenkomst met Bram en Nynke georganiseerd. Zoals te begrijpen is deze bijeenkomst alleen bedoeld voor de leden van “de Hoeksteen”.
Bram zal zijn taak als pastor ingaande 14 februari 2017 officieel beginnen.