Praktisch hulpteam

OPROEP DIACONIE

Praktisch hulpteam in oprichting:Afbeeldingsresultaat voor help others

‘Ik heb een klusje in huis en kan dat zelf niet meer, maar ik weet ook niet wie ik daarvoor moet vragen.’
‘Mijn familie woont ver weg’.
‘Je wilt ook niet altijd dezelfde mensen vragen’.
‘Wij vinden het moeilijk om hulp te vragen’.

Deze uitspraken hebben ons als diaconie aan het denken gezet. Wat zou het mooi en goed zijn om dan een groep gemeenteleden te hebben, die je kunt vragen om te helpen.

Zijn die er nog niet dan? O jazeker, er wordt al heel veel onderling afgesproken en gedaan voor en met elkaar! Dat is goed en moet zeker zo blijven.

Maar soms zijn er situaties en omstandigheden waarin iemand het moeilijk vindt om hulp te vragen of niet weet bij wie hij terecht kan. Daarom willen wij een praktisch hulpteam formeren, waarbij de diaconie een schakel is tussen vraag en aanbod.

Wat is een praktisch hulpteam?

Het hulpteam is een groep gemeenteleden, die aangegeven hebben tijd te willen vrij maken om praktische hulp te bieden aan mensen die aangegeven hebben die hulp nodig te hebben. 

Voor wie is de praktische hulp bedoeld?

Voor degenen die noodzakelijke activiteiten zelf niet kunnen uitvoeren en onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid hebben om het werk te (laten) doen. Het kan daarbij ook gaan om mensen met een netwerk waar al veelvuldig een beroep op wordt gedaan. 

Wat doet een praktisch hulpteam?

Bijvoorbeeld: Een ritje naar het ziekenhuis of de rechtbank, dakgoten schoonmaken, verhuizing, schilderen, kapstok ophangen, tuin winterklaar maken, hulp bij belastingaangifte of andere administratieve klussen, andere hand- en spandiensten in en om huis.Afbeeldingsresultaat voor diaconie

Hoe vaak is een deelnemer van het praktisch hulpteam aan de beurt om te helpen?

Dat is lastig in te schatten. Soms zoeken we één persoon en voor een andere klus heb je 6 mensen nodig. Vele handen maken licht werk!

Meld je aan!

Ben jij enthousiast en vindt u het fijn om anderen op een praktische manier te kunnen helpen? Meld je dan aan bij de diaconie (diaconie@hoeksteenemmeloord.nl) of wijkdiaken. Jong, oud en alles er tussen in is welkom! Wij maken hiervoor een mailgroep aan en we houden je langs deze weg op de hoogte!

Hulp nodig?

Heb jij of hebt u praktische hulp nodig? Neem dan ook contact op met uw wijkdiaken.

Diaconie CGK De Hoeksteen