Ds. Bram Hofland

We kijken terug op een bewogen, inspirerende en blijde dienst, waarin Bram Hofland is bevestigd in het ambt van predikant en verbonden is aan de gemeente van De Hoeksteen in Emmeloord. Op 5 februari 2017 vond dat plaats in een dienst, waarin de gemeenten van De Hoeksteen en De Rank ook veel mensen van buiten ontvingen om samen getuige te zijn van dit feest. Want dat is het: God geeft richting aan je leven en dat blijkt opnieuw wanneer een jonge predikant met zijn werk start.

De vader van Bram, Marco Hofland, verzorgde het eerste deel: de les van de lego. Je mag geven: uitdelen van wat je kreeg van God. En je mag ontvangen: dat wat jij niet in kan vullen, wordt aangedragen door de zusters en broeders in de Heer. Na het eerste deel, kwam het moment waarop Bram voor de hele gemeente luid en duidelijk aangaf dat hij het ambt aanvaardt èn zijn verbinding met onze gemeente, als antwoord op de roep van God. Hij werd ingezegend “onder het Woord”: zijn leven staat in het teken van de liefde van Jezus die daar uit blijkt. En zo antwoordde Bram dan ook in het tweede deel: Jezus alleen. Bram geeft … dóór en zet zijn gaven ervoor in dat jij ook leert zien wie Jezus is: “… Die alles voor je overhad en ontzettend veel van je houdt”. Voor het eerst strekte  Bram zijn handen zegenend over ons uit.

Een samenvatting doet nauwelijks recht – gelukkig kan je het ook terugluisteren:

Tijdens de dienst konden we genieten van mooie muziek, van orgel en een combo – sámen zingen tot Gods eer. We hebben er zin. En dat komt dan vooral omdat we dankzij deze bevestiging ook zien dat God onze gemeente verder op weg helpt. Een groep niet-perfecte mensen, die de liefde van Jezus drinkt, maar ook wil uitdelen. Een gemeente die niet compleet is, als jij er niet bij bent.

Na de dienst waren er toespraken. Van 3 minuten en van 8 … of 10. Over de weg van God met ons, over Abba, het karakter van de gemeente en de classis, onze rol in de lokale maatschappij, de samenwerking met andere gemeenten (die soms helemaal niet anders voelen) en … een sleutel vol verrassende wijsheden uit Groningen: wie oren heeft …

Dan begint nu voor Bram zijn werk in de gemeente en voor Bram en Nynke hun periode in Emmeloord. Beginnen in de polder – waar de mensen nog heel goed weten hoe het is om ergens de eerste stap te zetten. Wij doen mee. Gefeliciteerd en Gods Zegen!