Kairoscursus

Waar/wanneer in 2019?

Zaterdagen: 19 januari, 2 februari, 2 maart en 16 maart van 09:00 – 16:30 uur.
Maandagavonden: 11 februari en 18 maart van 19:30-22:00 uur.

Locatie: De Fontein, Wilgenlaan 4, Emmeloord

Organisatie: Kairos Nederland i.s.m. VBG “de Fontein”, PGE-Ontmoeting Hervormd-West en BG “de Regenboog”

Aanmelding: via kairos.emmeloord@gmail.com
Contactpersoon: Harold Dikken

Kosten: € 55,- per cursist en bestemd voor lesmaterialen, drinken en een maaltijd. De cursuskosten worden geïnd op de eerste cursusavond.

De Kairos Cursus is ontworpen om een solide basis te leggen in het leven van de gelovige en de lokale kerk in wereldzending. Vanuit deze basis kan er een opwindende en betekenisvolle zendingsinspanning ontstaan.

De Kairos cursus kan in een gemeente of meerdere gemeentes samen gehouden worden op doordeweekse avonden, op zaterdagen en/of weekenden.

Voor informatie neem contact op met Frits Lascher frits.lascher@wec-nederland.org of Herman Spronk hgspronk@gmail.com.

Curriculum
Kairos belicht de vier essentiële gebieden van zendingsbetrokkenheid.

 

BIJBELS

1. Gods Doel en Plan
We zullen vanuit de Bijbel ontdekken dat zending centraal staat als Gods zorg en betrokkenheid.

• God – De Bijbel is het verhaal van Zijn glorie.
• Gods Doel – Om Zijn koninkrijk te heroveren en verzoening te brengen tussen de volken en zichzelf.
• Gods Plan – Om Zijn uitverkoren volk te betrekken in Zijn wereldwijde missie van genade.

2. Israël, Het verbondsvolk
We bestuderen Gods omgang met het volk Israël in Zijn verlangen om Zijn doelen te vervullen door hen heen.

• Israël Verplichting – Om te zegenen en Gods priesters te zijn naar de volken van de wereld.
• Israël Mogelijkheden – God deed alles voor hun vruchtbaarheid en succes.
• Israël Reactie –Over het geheel genomen negatief– maar God werkte nog steeds veel van zijn missionaire doel door hen uit.

3. De Messias, de Boodschap & de Boodschappers
We zullen zien dat Gods zorg voor alle naties nog steeds Zijn centrale doel is als we gaan naar het Nieuwe Testament.

• Jezus, de Messias voor alle volken – Jezus, diende zowel Joden als heidenen.
• Een boodschap voor alle volken – Jezus ‘prediking over het Koninkrijk was voor zowel Jood en heiden.
• Boodschappers voor alle volken – De opmars van de kerk in intentionele zending na Pinksteren.

 

HISTORISCH

4. Uitbreiding van de Wereld Christelijke Beweging
We traceren de opmars van het christendom vanaf haar begin tot heden.

• De vijf perioden van de zendingsgeschiedenis sinds Christus.
• De drie tijdperken van de moderne zending.
• De laatste aanzet.

STRATEGISCH

5. Zendings Strategie
We beschouwen de waarde, aard en plaats van strategie in wereldzending.

• De waarde van strategie in zending, in combinatie met gebed en kracht.
• Gemeentestichting, ‘people movements’ en gemeentestichting bewegingen.
• Lokale kerken en zendingsorganisaties.

6. De Resterende Taak
We kijken naar de zendingstaak die nog resteert, wie zijn en waar is de meerderheid van de onbereikten, en welke methoden moeten worden gebruikt om hen te bereiken.

• De volken en cross-culturele evangelisatie – Het begrijpen van zendingstermen en de prioriteit in zending.
• De grootste delen van onbereikte volken.
• Moderne strategieën en benaderingen in zending van vandaag.

7. Wereld Christelijke Samenwerking
We kijken naar de verschillende opwindende manieren hoe de hele kerk betrokken kan en moet raken bij het verwezenlijken van strategische wereldzending.

• Met God samenwerken – Het worden van een Wereld Christen en het vinden van onze rol.
• Lokaal samenwerken – Actieve betrokkenheid van lokale kerken in zending.
• Wereldwijd samenwerken – Wereldwijde samenwerking om de Grote Opdracht te vervullen.

 

CULTUREEL

8. Cross-Culturele Overwegingen
In dit hoofdstuk benoemen we kwesties over het cross-cultureel communiceren van het Evangelie. We kijken ook naar aspecten van kerk contextualisering en de implicaties om onbereikte groepen mensen te discipelen en te winnen voor Christus.