Bert Reinds Coaching meandmyhouse

Toerusting: Gezin naar Gods plan

Toerustingsavonden: Gezin naar Gods plan
24 januari, 21 februari en 14 maart

De opvoedingswerkelijkheid laat zich niet zo gemakkelijk leiden. Het met elkaar optrekken valt soms tegen, en het gedrag dat het kind laat zien, is niet altijd dat wat de deskundigen beloven. Dan groeit het verlangen om ervaringen uit te wisselen. Samen met andere opvoeders, want er zijn nu eenmaal situaties waar je alleen of met z’n tweeën niet uit komt.
We hebben als voorbereidingsgroep in samenspraak met Bert Reinds (www.meandmyhouse.nl) gevraagd drie toerustingsavonden in te vullen.

Bert Reinds (1960) is getrouwd met Willemien. Ze hebben vijf zoons,
drie schoondochters en vier kleinkinderen. Bert studeerde
orthopedagogiek op de universiteit in Utrecht en heeft een eigen
praktijk voor advies, coaching en hulpverlening.

Ook publiceerde hij verschillende boeken, onder andere:
Vader zijn met hart en handen 2.0, We hebben allemaal wat.nl.
Wie meer wil weten over Bert Reinds en zijn werk kan dat vinden op de sites:
www.wehebbenallemaalwat.nl en www.meandmyhouse.nl.

Bert Reinders

Bert Reinds

De planning van de avonden ziet er als volgt uit:

24 januari
Studie 1. Het beste voor je kind, maar wat is het beste?
Wanneer je een druif (wijnstok) koopt, en je afvraagt: Hoe komt een druif het best tot zijn recht, hoe draagt hij het meest vrucht? zijn de volgende vier vragen bepalend voor het tot zijn recht komen: – Wat wil ik met de druif, – Welke groeiomstandigheid geeft de meeste vrucht, – Welke bouwstoffen heeft ie nodig, – Wie is verantwoordelijk voor het groei en snoei proces. Ons thema kan je hiermee vergelijken. Vanuit het perspectief van het kind is de vraag: “Wat is het beste voor het kind, Wat heeft het kind nodig om steeds meer zichtbaar te worden zoals God hem of haar heeft bedoeld.” In deze avond gaat het over opvoedvisie, opvoedhouding, opvoed-handelen en opvoedverantwoordelijkheid.

21 februari
Studie 2: Een (h) echte gezin
De sfeer en de kwaliteit in het gezin heeft een geweldige uitwerking op de ontwikkeling van de kinderen. Bijvoorbeeld door het applaus als er iets goed gaat en de gezonde correctie, wanneer het kind de neiging heeft om de kantjes eraf te lopen. Betrokkenheid en echte interesse tonen in elkaars leven heeft een stimulerende werking in het gezin. Wat is een hecht gezin? Hoe blijft het gezin een werkplaats waar kinderen groeien naar volwassenheid? Hoe blijven we betrokken op en met elkaar? Deze en andere vragen zullen beantwoord worden.

14 maart
Studie 3: Ze geloven het wel?! Waar leg jij de klemtoon?
Geloofsopvoeding is het kind leren persoonlijk met de Here God in zijn/haar wereld te leven! Dat omvat 24 uur per dag 7 dagen in de week, als je zit, wandelt, eet, slaapt, thuis bent, onderweg gaat. Je laat je kind zien dat, dat wat je zegt, klopt met wat het kind onderweg aan jou en zijn wereld beleefd? Geloven krijgt in en rondom het leven van het kind uitwerking, dan heeft het effect, en dat zal hem/haar op een gegeven moment doet besluiten zelfstandig verder te lopen. Afstemming en overtuiging zijn daarbij belangrijke begrippen. Opnieuw een boeiend thema om over na te denken, te reflecteren op je eigen geloofshouding, en samen te zoeken naar de uitvoering van de mooie opdracht.

De avonden beginnen om 20.00 uur in de bakenzaal. Vanaf 19:45 staat de koffie klaar. Het zijn avonden waarin de praktijk wordt afgewisseld met de theorie, waarin u mag luisteren en uitgedaagd wordt uw kennis te delen met anderen. Na de inleiding wordt er in groepen doorgepraat a.d.h.v. vragen/stellingen. We sluiten de avond rond kwart voor tien af. We zien u graag op de genoemde avonden en u mag natuurlijk vrienden en bekenden meenemen.

Robertinus Reitsma en Wilfred Westerhof

Ben jij erbij of heb je een vraag? Graag even dit invullen: