40 dagen tijd

Tijdens de 40-dagentijd zal elke week via de nieuwsbrief een leesrooster verspreid worden naar aanleiding van het Matteüs-evangelie. Volgende week (vrijdag 25-02-2022) verschijnt deel 1. Bij alle te lezen teksten heeft iemand uit onze gemeente een klein persoonlijk stukje bezinning geschreven. Een hele mooie manier om samen als gemeente toe te leven naar -Goede Vrijdag en Pasen. We hopen dat velen van jullie mee zullen doen in het volgen van het leesrooster.

Ontvangt u de nieuwsbrief van onze gemeente nog niet, neem dan contact op met onze scriba.